عیادت ، دیدار و دلجویی سید هادی خامنه ای از فیض الله عرب سرخی ،ابوالفضل قدیانی،عیسی سحرخیز و محسن امین زاده
عیادت ، دیدار و دلجویی سید هادی خامنه ای از فیض الله عرب سرخی ،ابوالفضل قدیانی،عیسی سحرخیز و محسن امین زاده

به گزارش خط امام روز گذشته سید هادی خامنه ای به همراه تعدادی از جوانان مجمع نیرو های خط امام به عیادت و دیدار تعدادی از فعالین سیاسی اطلاح طلب که طی روزهای گذشته از زندان آزاد شده اند رفتند. دبیر کل مجمع نیروهای خط امام با حضور در منزل فیض الله عرب سرخی و […]

به گزارش خط امام روز گذشته سید هادی خامنه ای به همراه تعدادی از جوانان مجمع نیرو های خط امام به عیادت و دیدار تعدادی از فعالین سیاسی اطلاح طلب که طی روزهای گذشته از زندان آزاد شده اند رفتند.

دبیر کل مجمع نیروهای خط امام با حضور در منزل فیض الله عرب سرخی و محسن امین زاده با آنها دیدار و گفت گو کرد و در جریان آخرین وضعیت آنان قرار گرفت در همین رابطه ایشان با حضور در بیمارستان قلب با ابوالفضل قدیانی و عیسی سحر خیز دیدار کردند و در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی آنان قرار گرفتند.

didar1-23-06-28didar4-23-06-28didar3-23-06-28didar5-23-06-28didar2-23-06-28