حاضری : مهم ترین مسئله احزاب تنظیم و تصویب جرم سیاسی است.
حاضری : مهم ترین مسئله احزاب تنظیم و تصویب جرم سیاسی است.

به گزارش خط امام دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها،گفت: با توجه به اینکه احزاب و تشکل‌ها در دولت گذشته درفعالیت‌های خود نظیر برگزاری نشست‌ها و میزگرد‌ها چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی دچار مشکلاتی بودند، مهم‌ترین دغدغه احزاب را می‌توان تضمین فعالیت احزاب و به رسمیت شناختن خانه‌هایی همچون خانه احزاب عنوان […]

به گزارش خط امام دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها،گفت: با توجه به اینکه احزاب و تشکل‌ها در دولت گذشته درفعالیت‌های خود نظیر برگزاری نشست‌ها و میزگرد‌ها چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی دچار مشکلاتی بودند، مهم‌ترین دغدغه احزاب را می‌توان تضمین فعالیت احزاب و به رسمیت شناختن خانه‌هایی همچون خانه احزاب عنوان کرد.

علی محمد حاضری گفت‌، در خصوص وعده برگزاری دیدار بین احزاب و وزیر کشور در روزهای آینده، این دیدار را آزمون بسیار خوبی برای تحقق وعده‌های دولت اعتدال و تدبیر در خصوص فعالیت احزاب و تقویت حوزه جامعه مدنی دانست و اظهار داشت: اگر این دیدار در مسیر تحقق انتظارات گروه‌های سیاسی و احزاب پیش برود یکی از عملی‌ترین گام‌های دولت در مسیر وعده‌های انجام شده‌اش خواهد بود.

دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، با اشاره به برخوردهای نامناسب دولت با احزاب در سالهای گذشته،گفت:با توجه به اینکه احزاب و تشکل‌ها در دولت گذشته درفعالیت‌های خود نظیر برگزاری نشست‌ها و میزگرد‌ها چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی دچار مشکلاتی بودند، مهم‌ترین دغدغه احزاب را می‌توان تضمین فعالیت احزاب و به رسمیت شناختن خانه‌هایی همچون خانه احزاب عنوان کرد.

وی تدارک پیش نویس قانون مناسبی در خصوص تعریف جرم سیاسی را یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی دانست که باید در دیدار احزاب با وزیر کشور مطرح شود، گفت: اگر قانون جرم سیاسی درست تنظیم شود و در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، شیوه بسیار مناسبی برای بررسی عملکرد احزاب و رسیدگی به تخلفات خواهد بود.حاضری در ادامه افزود: همچنین بحث تلاش در مسیرآزادی زندانیان سیاسی وامکان برگرداندن اعضا و افراد احزاب سیاسی و بازگشایی احزاب با قانون و مقررات موجود می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد كه نگاه مثبتی که برای اصلاح وضعیت احزاب در کشور به وجود آمده است، متعاقبا بر وزارت کشور و سایر نهادهای سیاسی کشور نیز حاکم شود