حاضری: مجلس رأی مردم به «تغییر» را درک کند ، اکثریت نمایندگان با اقلیت افراطی همراه نشوند
حاضری: مجلس رأی مردم به «تغییر» را درک کند ، اکثریت نمایندگان با اقلیت افراطی همراه نشوند

علی‌محمد حاضری با بیان اینکه “افراطیون مجلس به جای آقای روحانی به دنبال فرد دیگری برای تصدی پست ریاست جمهوری بودند”، اظهار کرد: با این وجود مردم مشی دیگری را انتخاب کردند اما این افراطیون انتظار دارند که دولت بر اساس شاخص‌هایی که مردم به آن رای داده‌اند، عمل نکند. به گزارش خط امام به […]

علی‌محمد حاضری با بیان اینکه “افراطیون مجلس به جای آقای روحانی به دنبال فرد دیگری برای تصدی پست ریاست جمهوری بودند”، اظهار کرد: با این وجود مردم مشی دیگری را انتخاب کردند اما این افراطیون انتظار دارند که دولت بر اساس شاخص‌هایی که مردم به آن رای داده‌اند، عمل نکند.

به گزارش خط امام به نقل از ایسنا وی در ادامه افزود: اکنون اقلیت افراطی مجلس خود را سخنگوی این قوه معرفی می‌کند و گاه توانسته است بخش دیگری از مجلس را نیز با خود همراه کند.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به اینکه “از مجلس انتظار می‌رود رأی مردم به «تغییر» را درک کند”، تصریح کرد: مجلس می‌تواند با درک این رویکرد نظارت خود را بر دولت انجام دهد و به نظر من اگر این رویه را انتخاب کند، مشکلی پیش نخواهد آمد.

حاضری خاطرنشان کرد: نوع برخورد مجلس با دولت یازدهم حکایت از نگاه ناسازگارانه و پرخاشگر افراطیون مجلس دارد. این حجم از سوال، تذکر و تهدید وزرای دولت بیانگر این است که افراطیون مجلس اعتقادی به نگاه تعاملی با دولت ندارند. من امیدوارم اکثریت مجلس با این اقلیت همراهی نکنند.

این عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در پایان گفت: مجلس باید از بدنه کارشناسی کشور و نیروهای متخصص استفاده بیشتری کند و همان رویکردی که جامعه دانشگاهی به مدیران آموزش عالی دارد، دنبال کند زیرا با استفاده از این رویکرد، مجلس می‌تواند بنیه نظارتی خود را تقویت کند.