ابتکار: باید زمینه مشارکت مردم برای حفاظت از محیط زیست فراهم شود
ابتکار: باید زمینه مشارکت مردم برای حفاظت از محیط زیست فراهم شود

خط امام : رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تصریح بر این نکته که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، گفت: باید فضا را برای مشارکت و همکاری جدی مردم برای حفاظت از محیط زیست باز کرده و رویکرد مثبت اجتماعی و اقتصادی به مساله محیط زیست داشته باشیم. به گزارش ایرنا، ˈمعصومه ابتکارˈ جمعه […]

خط امام : رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تصریح بر این نکته که نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم، گفت: باید فضا را برای مشارکت و همکاری جدی مردم برای حفاظت از محیط زیست باز کرده و رویکرد مثبت اجتماعی و اقتصادی به مساله محیط زیست داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، ˈمعصومه ابتکارˈ جمعه شب در دیدار با نمایندگان تشکل های زیست محیطی، نمایندگان HSE، انجمن های تحقیقاتی علمی و پژوهشی محیط زیست استان گلستان در گرگان افزود: در چارچوب قانون و مقررات نظام جمهوری اسلامی نقش تشکل ها و گروه های مختلف به خصوص در زمینه محیط زیست بسیار اساسی و مهم است و ما نیز از این تشکل ها حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: درهای انتقاد بر روی ما باز است و هر کس می تواند انتقاد سازنده بر ما داشته باشد و اگر در گذشته از سوی این سازمان از فرد و یا گروهی شکایتی شده باشد، ما آن شکایت را پس خواهیم گرفت.

معاون رییس جمهوری افزود: ما حامی منتقدین خود هستیم، اما به شرطی که این نقدها منصفانه و علمی باشد و ما از آنان استقبال می کنیم.

ابتکار گفت: ما اعتقاد داریم فضای کشور باید به دور از فضای امنیتی باشد و اگر خبرنگاری نقد زیست محیطی دارد نباید به دادگاه برود و براین اساس اراده دولت در این دوره، فضای باز و آزاد در چارچوب قانون، مشارکت مردمی و استفاده و حضور فعال دانشگاه های در عرصه های مختلف اجتماعی است.

وی گفت: جامعه مدنی نقش رصد بر دستگاه های اجرایی و دولتی را دارند و وقتی در جایی سکوت باشد و نظارتی صورت نگیرد، شاید کاری رخ ندهد و اگر هم کار انجام می شود، به درستی صورت نگیرد.

ابتکار گفت: حفاظت از محیط زیست به عنوان ارزش های گران قیمت طبیعی نیاز به فرهنگ سازی دارد که تشکل و سازمان های مردم نهاد می توانند نقش مهم و اساسی را در این خصوص ایفا کنند.

وی یادآور شد: دولت یازدهم با برنامه و سیاست هایی مبنی بر عهد و پیمان بر مساله محیط زیست آغاز به کار کرد که این نشان می دهد این میراث گران بها (محیط زیست) با معضل جدی روبرو بوده که در این خصوص دولت در جهت قانون اساسی با کمک و مشارکت مردم به منظور ایجاد فضای مثبت برای تضارب و تعامل آرا گام بر می دارد.

وی با اشاره به این که رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این دوره مبتنی بر سیاست ها و برنامه های رییس جمهوری مبنی بر مشارکت دادن مردم و دانشگاهیان و سازمان های مردم نهاد است، گفت: شخص رییس جمهوری این مهم را به استانداران مبنی بر مشارکت مردم و حضور در مرحله سیاستگذاری های لازم در زمینه محیط زیست، اعلام داشته اند.