انگلیس شهرک سازی در فلسطین را محکوم کرد
انگلیس شهرک سازی در فلسطین را محکوم کرد

خط امام : ˈهیو رابرتسونˈ معاون امور خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس در این بیانیه گفت: من از تصمیم اسراییل مبنی بر اعلام ساخت و ساز واحدهای مسکونی بیشتر در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی عمیقا نگرانم. وی افزود: ما همان گونه که قبلا نیز به کرات تصریح کرده ایم، فعالیت های شهرک سازی را […]

خط امام : ˈهیو رابرتسونˈ معاون امور خاورمیانه در وزارت خارجه انگلیس در این بیانیه گفت: من از تصمیم اسراییل مبنی بر اعلام ساخت و ساز واحدهای مسکونی بیشتر در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی عمیقا نگرانم.
وی افزود: ما همان گونه که قبلا نیز به کرات تصریح کرده ایم، فعالیت های شهرک سازی را که بر اساس مقررات بین المللی غیرقانونی هستند، محکوم می کنیم. این فعالیت ها اعتماد را از بین می برد و امکان تحقق راه حل موسوم به دو دولت را در معرض تهدید قرار می دهد.
ˈما به اسراییل تاکید می کنیم که از پیگیری روند این ساخت و سازها خودداری کند.ˈ
مقامات رژیم صهیونیستی روز جمعه از تصمیم آن رژیم برای ساخت 800 واحد مسکونی در کرانه باختری و 600 واحد مسکونی دیگر در بیت المقدس شرقی خبر دادند.
انگلیس پیشتر نیز برخی تصمیمات رژیم صهیونیستی را در زمینه ساخت شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین محکوم کرده بود.
گفتنی است دولت انگلیس در مواضع رسمی خود فقط شهرک سازی ها در سرزمین های اشغالی پس از سال 1967 میلادی را غیرقانونی می داند.
معاون وزارت خارجه انگلیس در عین حال از تصمیم رژیم صهیونیستی برای آزادی 26 زندانی فلسطینی استقبال کرد و گفت: طی ماههای اخیر پیشرفت های مهمی در مذاکرات صلح خاورمیانه حاصل شده و ما هر دو طرف را به برداشتن گام های دشوار به سمت صلح ترغیب می کنیم.
وی افزود: انگلیس نیز آماده است در این مسیر به هر دو طرف کمک کند.

منبع:ایرنا