انتشار هر گونه اخبار درباره فساد در ترکیه ممنوع شد
انتشار هر گونه اخبار درباره فساد در ترکیه ممنوع شد

خط امام : دادگاه جزائی استانبول انتشار هر گونه خبر تصویری، شنیداری یا مکتوب یا انتشار گزارش مطبوعاتی یا اینترنتی در باره دومین پرونده فساد در این کشور را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خط امام به نقل از الیوم السابع، دادگاه جزائی استانبول انتشار هر گونه خبر تصویری، شنیداری یا مکتوب یا انتشار گزارش […]

خط امام : دادگاه جزائی استانبول انتشار هر گونه خبر تصویری، شنیداری یا مکتوب یا انتشار گزارش مطبوعاتی یا اینترنتی در باره دومین پرونده فساد در این کشور را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خط امام به نقل از الیوم السابع، دادگاه جزائی استانبول انتشار هر گونه خبر تصویری، شنیداری یا مکتوب یا انتشار گزارش مطبوعاتی یا اینترنتی در باره دومین پرونده فساد در این کشور را ممنوع اعلام کرد.

خبرگزاری «جهان» ترکیه نیز اعلام کرد که وكلای مدافع «عبدالله طیفینیکلی» و «مصطفی طوباش» دو تاجر معروف که نام آن‌ها در فهرست دومین پرونده فساد در ترکیه آمده است، طی درخواستی از دادگاه ترکیه خواستند که هر گونه خبر تصویری، شنیداری و مکتوب در مورد تحقیقات درباره پرونده فساد را تا پایان این روند ممنوع کند.

این خبرگزاری همچنین اعلام كرد که این وکلا انتشار اخبار در مورد فساد در حالی كه تحقیقات در حال انجام است را نقض آزادی شخصی این دو تاجر و نقض سری بودن تحقیقات و تدابیر قضایی دانستند.

در همین حال، دادگاه جزایی استانبول نیز با درخواست وکلای مدافع طیفینیکلی و طوباش تا پایان تحقیقات به طور کامل موافقت کرد.