تصاویر جشنواره یخ و برف هاربین در چین
تصاویر جشنواره یخ و برف هاربین در چین

از اواخر دسامبر خیل بازدیدکنندگان به این شهر سرازیر می شود.هاربین در ایالت هیلونگ‌ژیانگ در شمال شرقی چین قرار دارد. صدها مجسمه بسیار بزرگ و خاص برفی و یخی دو طرف حاشیه رودخانه سونگوا صف می‌کشند.این رودخانه هاربین را قطع می‌کند. مجسمه‌ها توسط حدود 15هزار کارگر تراشیده و توسط دانشجویان محلی رشته مهندسی طراحی می‌شوند […]

از اواخر دسامبر خیل بازدیدکنندگان به این شهر سرازیر می شود.هاربین در ایالت هیلونگ‌ژیانگ در شمال شرقی چین قرار دارد. صدها مجسمه بسیار بزرگ و خاص برفی و یخی دو طرف حاشیه رودخانه سونگوا صف می‌کشند.این رودخانه هاربین را قطع می‌کند. مجسمه‌ها توسط حدود 15هزار کارگر تراشیده و توسط دانشجویان محلی رشته مهندسی طراحی می‌شوند .در طول شب مجسمه‌ها را با فانوس‌ها و نورهای لیزری روشن و رنگی می کنند. جشنواره هاربین از سال 1963 راه اندازی شده و در حال حاضر یکی از 4 کارناوال بزرگ یخ و برف در دنیاست .