استقبال ظریف از پیکر شهید اسدی
استقبال ظریف از پیکر شهید اسدی

گزارش تصویری  از در آغوش کشیدن فرزند دیپلمات ایرانی در یمن تا قرار گرفتن در زیر تابوت پیکر شهید ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی به شهادت رسیده در یمن صبح امروز دوشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. در این مراسم وزیر و برخی مقامات وزارت خارجه ایران حضور داشتند.  

گزارش تصویری  از در آغوش کشیدن فرزند دیپلمات ایرانی در یمن تا قرار گرفتن در زیر تابوت پیکر شهید ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی به شهادت رسیده در یمن صبح امروز دوشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

در این مراسم وزیر و برخی مقامات وزارت خارجه ایران حضور داشتند.

85161 85163 85164 85165 85166 85160 85159 85158 85156 85155