نگاه نیویورک تایمز به سخنان روحانی در داووس
نگاه نیویورک تایمز به سخنان روحانی در داووس

روزنامه آمریکایی ˈنیویورک تایمزˈ در پی سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در مجمع جهانی اقتصاد در سوییس، در یادداشتی با عنوانˈروحانی می گوید ایران هیچ برنامه ای برای تسلیحات هسته ای نداردˈ نوشت:ˈرییس جمهوری اسلامی ایران که خود را طرفدار ˈاعتدال محتاطانهˈ معرفی می کند در سخنرانی خود در اجلاس داووس تصریح کرد که […]

روزنامه آمریکایی ˈنیویورک تایمزˈ در پی سخنرانی حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در مجمع جهانی اقتصاد در سوییس، در یادداشتی با عنوانˈروحانی می گوید ایران هیچ برنامه ای برای تسلیحات هسته ای نداردˈ نوشت:ˈرییس جمهوری اسلامی ایران که خود را طرفدار ˈاعتدال محتاطانهˈ معرفی می کند در سخنرانی خود در اجلاس داووس تصریح کرد که وی در پی ˈتعامل سازندهˈ با همسایگان ایران است و تاکید کرد که کشورش در پی دستیابی به سلاح هسته ای نبوده است.ˈ
این روزنامه آمریکایی با اشاره به همزمانی مجمع داووس با کنفرانس موسوم به ژنو2 در ˈمونتروˈ در منطقه دیگری از سوییس، ایران را یک بازیگر منطقه ای کلیدی و متحد اصلی ˈبشار اسدˈ توصیف کرد و در شرح سخنان روحانی نوشت:

روحانی همکاری اخیر بین آمریکا و سایر قدرت ها بر سر برنامه هسته ای کشورش را ˈتحول مهمˈ توصیف کرد و رهبران آمریکا را ترغیب کرد که انقلاب اسلامی کشورش را به عنوان ثمره بیش از یک قرن تلاش های آزادی خواهانه بپذیرند.ˈ

وی همچنین تصریح کرد:ˈمن با قاطعیت و صراحت اعلام می کنم که سلاح هسته ای و توسل به زور، هیچ جایگاهی، در راهبردِ کلانِ امنیتِ ما نداشته و ایران هیچ انگیزه ای برای چنین گرایشی ندارد. اما ملت ایران، تحت هیچ شرایطی، از حقوق خود در دست یابی به فن آوریِ صلح آمیزِ هسته ای، صرف نظر نخواهد کرد.ˈ

نیویورک تایمز با اشاره به فسخ دعوت ˈبان کی مونˈ، دبیر کل سازمان ملل از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو2 بعد از اینکه ایران پیش شرط آمریکا را رد کرد، در شرح پاسخ روحانی به یکی از سوالات مطرح شده در داووس نوشت:ˈآقای روحانی اعلام کرد که ایران در پی بهبود روابط با ˈتمام جهانˈ و همسایگان خود است اما مشخص نکرد که این امر شامل اسراییل که مدت ها ایران را به حمله به تاسیسات هسته ای آن تهدید می کرد هم می شود یا خیر.

وی همچنین از عربستان سعودی که رقیب اصلی ایران در منطقه غنی از نفت خلیج فارس و کل منطقه محسوب می شود، نام نبرد.ˈ

این روزنامه آمریکایی بخشی از سخنان رییس جمهوری ایران درباره کشته، زخمی و آواره شدن میلیون ها انسان بی گناه در سوریه را برجسته کرد و افزود:ˈوی که با ادبیاتی مشابه ˈبشار اسدˈ سخن می گفت شورشیان سوری را در پی براندازی دولت سوریه دانست و آنها را ˈتروریستˈ و ˈجانیانی بی رحمˈ توصیف کرد.ˈ

نیویورک تایمز ضمن اشاره به اینکه درباره ادعاهای مخالفان سوری مبنی بر ˈنقش نظامی پنهان تهران در حمایت از اسدˈ از روحانی سوالی پرسیده نشد به سخنان رییس جمهوری ایران درباره لزوم تلاش همگانی برای بیرون راندن تروریست ها از سوریه پرداخت و افزود:ˈوی به کشورهایی که از چنین خصومت هایی حمایت می کنند هشدار داد که ایستگاه بعدی تروریست ها کشور آنها خواهد بود. آقای روحانی از برگزاری ˈانتخابات آزاد و عادلانهˈ در سوریه حمایت کرد و بار دیگر با تکرار استدلال های اسد تصریح کرد که ˈهیچ قدرت خارجیˈ نباید در صدد تعیین آینده سوریه باشد.