زیرمیزی ها را رو کنید
زیرمیزی ها را رو کنید

خط امام : بیشترین شکایات مردم از بیمارستان ها مربوط به زیرمیزی است ؛ گفته می شود ماهانه حدود 150 شکایت مردمی از زیرمیزی به سامانه پاسخگوی 1490 اطلاع داده می شود. شاید اگر تمام موارد زیرمیزی از سوی مردم گزارش شود این تعداد به چند برابر افزایش یابد اما بیماران دلایل مختلفی را برای […]

خط امام : بیشترین شکایات مردم از بیمارستان ها مربوط به زیرمیزی است ؛ گفته می شود ماهانه حدود 150 شکایت مردمی از زیرمیزی به سامانه پاسخگوی 1490 اطلاع داده می شود.
شاید اگر تمام موارد زیرمیزی از سوی مردم گزارش شود این تعداد به چند برابر افزایش یابد اما بیماران دلایل مختلفی را برای گزارش نکردن موارد زیرمیزی عنوان می کنند.

یکی از بیماران به خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید برای یک عمل جراحی یک میلیون تومان اضافی غیر از مخارج بیمارستان به پزشک معالج خود پرداخت کردم.

وی افزود: من این امر را یک امر طبیعی تلقی و فکر می کردم که اگر این مبلغ را پرداخت نمی کردم پزشک معالج وظیفه خود را به درستی انجام نمی داد و حال که وظیفه خود را انجام داده پس این مبلغ اضافی ، حق او است.

گفته های این بیمار در حالی است که پزشکان سوگندنامه یادکرده اند تا از حقوق بیمار صیانت کنند؛ علاوه بر آن پزشک در قبال وظیفه خود حقوق دریافت می کند و اگر تعرفه های درمانی کم هستند ، بیمه ها باید آن را بپردازند.

هم اکنون مردم70 درصد هزینه های سلامت را از جیب خود پرداخت می کنند و زیرمیزی نیز به این هزینه های کمرشکن می افزاید و از سوی دیگر این پدیده شوم را در جامعه رواج می دهد.

برخی دیگر از بیماران دلیل خود را برای گزارش نکردن موارد زیرمیزی اطلاع نداشتن از مرکز رسیدگی به این امور ، دوندگی زیاد برای پیگیری شکایت ، رسیدگی نشدن به شکایت خود و ترس از گزارش شکایت عنوان کرده اند.

**مردم موارد زیرمیزی را گزارش کنند

مدیرکل نظارت بر اعتبار بخشی بیمارستان های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه از مردم می خواهد تا موارد زیرمیزی را گزارش کنند.

»سجاد رضوی« در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: مردم می توانند موارد اخذ زیرمیزی از سوی پزشکان را به سامانه پاسخگوی 1490 یا معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی منطقه خود اطلاع دهند تا به شکایات آنان رسیدگی شود.

وی خاطر نشان می کند: سامانه 1490 گزارشات را به بخش نظارت وزارت بهداشت، ارجاع و این بخش کار ساماندهی اطلاعات زیرمیزی تعرفه های خارج از قانون را انجام می دهد.

مدیرکل نظارت بر اعتبار بخشی بیمارستان های وزارت بهداشت اضافه کرد: فهرستی که اکنون درباره پزشکان متخلف زیرمیزی بگیر منتشر شده ، در واقع مربوط به شکایت های مردم درباره این پزشکان می باشد و تخلف آنان تائید و محرز نشده است.

رضوی گفت: وزارت بهداشت فهرست شکایات مردم را به نظام پزشکی ارسال می کند.

**واقعی شدن تعرفه ها از مهم ترین راهکارهای زیرمیزی ها

بسیاری از دست اندر کاران نظام سلامت، واقعی شدن تعرفه ها را از مهم ترین راهکارهای حل مساله زیرمیزی می دانند.

به اعتقاد آنان، واقعی شدن تعرفه های درمان معمایی است که تاکنون مسوولان نظام سلامت نتوانسته اند برای آن راهکاری بیابند.

برای واقعی شدن تعرفه ها ، سازمان های بیمه گر باید تقویت شوند؛ تقویت سازمان های بیمه گر، هزینه های اضافی را از جیب مردم کاهش خواهد داد.
تهیه : سادات حسینی خواه