معلمی که الگویه دانش آموزان شد
معلمی که الگویه دانش آموزان شد

خط امام : در ادامه حرکت نمادین و تاثیر گذار معلم فداکار مدرسه ای در مریوان که برای همدردی با دانش آموز سرطانی خود موهای سرش را تراشیده بود بیست و سه دانش آموز همکلاسی ماهان رحیمی دانش آموز بیمار مریوانی نیز به نشانه اظهار همدردی با دوست و همکلاسی خود موهای سرشان را تراشیدند. […]

خط امام : در ادامه حرکت نمادین و تاثیر گذار معلم فداکار مدرسه ای در مریوان که برای همدردی با دانش آموز سرطانی خود موهای سرش را تراشیده بود بیست و سه دانش آموز همکلاسی ماهان رحیمی دانش آموز بیمار مریوانی نیز به نشانه اظهار همدردی با دوست و همکلاسی خود موهای سرشان را تراشیدند.

انتشار خبر این حرکت معلم مریوانی از سوی رسانه های داخلی بازتابی جهانی داشت .

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران نیزاز استاندار کردستان خواست از ˈمحمدعلی محمدیانˈ معلم دلسوز مریوانی قدردانی شود.رییس جمهوری همچنین در این تماس دستور داده تا وضعیت این دانش آموز مریوانی و خانواده وی نیز به نحو مطلوبی رسیدگی شود.محمدیان

بنا به دستور ویژه رییس جمهوری، مشخصات و آدرس دانش آموز بیمار مریوانی به نام ˈماهان رحیمیˈ در اختیار نهاد ریاست جمهوری قرار گرفته تا در اسرع وقت وضعیت درمان وی در بیمارستان ˈرازی تهرانˈ پیگیری شده و مشکلات خانواده این کودک برطرف شود.

این معلم فداکار در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: از همان روزهای اولی که بنده موهای سرم را زدم تمام دانش آموزان برای تراشیدن موی سرشان اظهار آمادگی کردند اما به دلیل سرمای هوا مانع از این اقدام آنها شدم.

این معلم فداکار مریوانی گفت: 23 دانش آموز همکلاسی ماهان امروز یکشنبه در اظهار همدردی با همکلاسی خود، موهایشان را تراشیدند و اکنون کلاس به شکل یکدست درآمده است.

وی افزود: امروز یکشنبه تمام دانش آموزان کلاس به صورت یکدست و هم شکل با بنده و ماهان در کلاس درس حاضر شدند و اکنون همه از لحاظ نداشتن موی سر مانند هم هستیم.

وی با اشاره به اینکه تراشیدن موی سر اکنون در مدارس اجباری نیست، گفت: دانش آموزان همکلاسی ماهان به اشتیاق و علاقه خود موهای سرشان را تراشیده اند.

435