|جوانان خط امام استان فارس| ایستاده ایم ، از انقلابی که “با مردم” و “برای مردم” بود دفاع کنیم
|جوانان خط امام استان فارس| ایستاده ایم ، از انقلابی که “با مردم” و “برای مردم” بود دفاع کنیم

شاخه جوانان مجمع نیروهای خط امام استان فارس به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد. متن کامل این بیانیه بدین شرح است: بسم الله النور یُرٖیدُونَ لِیُطٛفِئوُا نُورَاللهِ بِاَفٛوٰاهِهِمٛ وَاللهِ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوٛ کَرِهَ الٛکٰافِرُونَ می خواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند ، و حال آنکه خدا […]

شاخه جوانان مجمع نیروهای خط امام استان فارس به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کرد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله النور

یُرٖیدُونَ لِیُطٛفِئوُا نُورَاللهِ بِاَفٛوٰاهِهِمٛ وَاللهِ مُتِمُّ نُورِهٖ وَلَوٛ کَرِهَ الٛکٰافِرُونَ

می خواهند نور خدا را با دهان خاموش کنند ، و حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد ، نور خود را کامل خواهد گردانید . (سوره صف آیه ۸)

بهمن ماه ، ماهی است سراسر خاطره ، شور ، نشاط.

بهمن ماه یادآور انقلابی ست به عظمت تاریخ .

انقلابی مردمی و دینی در مقابل طاغوتی تا بن دندان مسلح .

انقلاب ایران تقابل حق بود و ناحق ، تقابل سپیدی و سیاهی ، تقابل خیر و شر .

چه مردانه ایستاده اند ، با سینه هایی ستبر ، پا می فشارند بر آزادیشان ، بر حقوقی که جای پای چکمه های دیکتاتوری بر آن خودنمایی می کند .

و آزادی و استقلال میهن خویش را از عمق جان فریاد می زنند .

مردان و زنانی که انقلاب زاییده فکر و وحدت و حق طلبی آنان بود و با خون پاکشان این نهال نورس را آبیاری کردند .

انقلاب اسلامی ایران انقلابی مردمی بود که از بطن مردم زاده شد و رهبری امام خمینی آن را اصالت و بلوغ بخشید .

بهمن ، زبان بگشای .

حالمان را دگرگون کن .

چشمانمان را باز گردان ، حافظه مان یاری نمیدهد .

از بزرگ مرد جماران بگو .

او که ساده زیستی ، صداقت و نفوذ کلام را به حدی رساند که خورشیدی شد بر تارک آسمان ایران زمین .

تک ستاره ای پر فروغ ، روشنی بخش راه تاریک زندگانیمان .

او که به آرمانهایمان رنگ واقعیت بخشید .

در مقابل تحجر ایستاد ، خود زخم خورده تحجر بود .

به مردم اعتماد داشت و پیروزی انقلاب را رهین مردم میدانست .

آری ؛ با راهبری بت شکن زمان بود که جای جای قانون اساسی بعد از انقلاب “حق مردم” و “رای مردم” را فریاد میزد و “مشروعیت” و “مقبولیت” نظام را از آنان میدانست و مردم نیز چشم و گوش سپرده به پیر و مرادشان .

بهمن ، یاد آر

مطهری را ، آن بزرگ معلم انقلاب و خار چشم منجمد مغزان دگم صفت .

بهشتی ، آن بزرگ مظلوم تاریخ انقلاب و شاه تیر سقف تحزب .

طالقانی را یاد آر ، آن ابوذر زمان ، یار و یاور پیر جماران .

یاد آر شهید راه ستون دین ، دستغیب که خار چشم بود دزدان انقلاب را .

چه بزرگ مردان و زنانی که عمر ، جوانی و حتی جان خویش را قربانی آرمانهای متعالی ملتی کردند که از عمق جان فریاد “جمهوری اسلامی” سر دادند، نه یک کلمه کم ، نه یک کلمه زیاد.

بهمن ، به فجری که در سینه داری قسم ، به خون های ریخته بر زمین قسم ، ما هنوز ایستاده ایم .

پر توان ، با چشمانی که سوی امید در آن موج میزند ، ایستاده ایم بر آرمانهایمان .

ایستاده ایم بر بیعتی که بستیم با پیر و مرادمان ، با خمینی بزرگ.

ایستاده ایم و فریاد میزنیم اهداف انقلاب را و مقابله می کنیم با هرگونه زاویه ای که از آرمانهای ابتدایی گرفته شود .

ایستاده ایم و از اصالت انقلابی که “با مردم” و “برای مردم” انجام گرفت دفاع می کنیم.

هنوز هم معتقدیم که این انقلاب با خونهایمان پربارتر می شود .

بهمن ماه ، تو نقطه عطف تاریخ ایران زمینی…

شاخه جوانان مجمع نیروهای خط امام (ره)*استان فارس