از پلکان حرام نمی شود به بام سعادت رسید / سیری در سیره عملی شهید بهشتی
از پلکان حرام نمی شود به بام سعادت رسید / سیری در سیره عملی شهید بهشتی

پایگاه اطلاع رسانی خط امام : سیره و روش درس آموز برخی از انقلابیون بزرگ صدر انقلاب اسلامی همواره باید چراغ راه ما در مواجهه با مشکلات و معضلات مشابه باشد. درست از خلال این سیره و روش برخورد با مسائل می توان به آرمانها و اهداف اصیل و راستین انقلاب دست پیدا کرد و […]

پایگاه اطلاع رسانی خط امام : سیره و روش درس آموز برخی از انقلابیون بزرگ صدر انقلاب اسلامی همواره باید چراغ راه ما در مواجهه با مشکلات و معضلات مشابه باشد. درست از خلال این سیره و روش برخورد با مسائل می توان به آرمانها و اهداف اصیل و راستین انقلاب دست پیدا کرد و برای میزان توفیق نظام کنونی در دستیابی و یا عدم دستیابی به آن آرمانها و اهداف اصیل قضاوت نمود.

اختلافات و تنشهای ریز و درشت در میان سران نظام جمهوری اسلامی از روزهای اول پیروزی حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و این اختلافات و تنشها فراز و فرودهایی داشته اما تا به امروز هیچگاه به نقطه آرامش نرسیده است.

شهید بهشتی چه در مقام عضو شورای انقلاب و چه در قامت دبیرکل حزب جمهوری اسلامی اولین حزب برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و چه در نقش رئیس شورای عالی قضایی دشمنان و مخالفان ریز و درشت زیادی داشت که در کینه توزی و مخالفت با آن شهید بزرگوار از هیچ بی تقوایی فروگذار نمی کردند.

در صدر لیست مخالفان شهید بزرگوار بهشتی می توان به اولین رئیس جمهور تاریخ جمهوری اسلامی آقای سید ابوالحسن بنی صدر و نیز جریان مجاهدین خلق اشاره کرد اما نوع مواجهه شهید بهشتی با این دو جریان – که در مخالفتشان با شهید بهشتی از هیچ تهمت و دروغ و اهانت و تخریبی فروگذار نمی کردند – برای حاکمان امروز بسیار درس آموز و حائز اهمیت است.

شاید فقط نقل بدون تحلیل برشهایی از واقعیتهای تاریخی سیره عملی شهید بهشتی کفایت کند و تحصیل حاصل باشد و الباقی قضاوت خوانندگان را می طلبد که رفتار مقامات بویژه مقامات قضایی را با روش شهید بزرگوار درقامت رئیس شورای عالی قضایی مقایسه نمایند.

تحمل توهین و اهانت

نقل است که آقای ابوالحسن بنی صدر بعد از بازگشت از یک سفر داخلی یک راست به جلسه شورای انقلاب امد و با تمسخر همراه با کنایه خطاب به شهید بهشتی گفت : در فلان استان همه شعار می دادند “بهشتی بهشتی طالقانی را تو کشتی” بعد هم زد زیر خنده و این در حالی بود که شهید بهشتی هیچ نگفت نه در آن جلسه و نه در جلسات بعد . آن شهید بزرگوار همواره در اوج درگیری با بنی صدر می گفت : حق اهانت به رئیس جمهور را نداریم.

بارها و بارها جریان بنی صدر و مجاهدین خلق پشت سر شهید بهشتی بد گویی می کردند و به آن شهید نسبت انحصار طلبی وهابی گری می دادند اما شهید بهشتی غیر از نقد رفتار و گفتار بنی صدر و مجاهدین خلق از توهین و اهانت به همه بویژه مخالفین خودش و در راس ایشان بنی صدر و مجاهدین خلق سخت پرهیز می نمود.

ماجرای بازداشت همسر بنی صدر

اما از همه جالبتر نوع مواجهه آن شهید با ماجرای بازداشت همسر آقای بنی صدر بود. پس از فرار بنی صدر از کشور کمیته انقلاب همسرش را بازداشت کردند و به شهید بهشتی اطلاع دادند. آن شهید بزرگوار گفت : همسر آقای بنی صدر تخلفی نکرده باید هر چه زود ازاد بشود اما آزادش نکردند که شهید بهشتی مجددا دستور داد که با اختیارات خودش آزادش می کند و خطاب به ماموران افزود :” هر یک ثانیه که همسر بنی صدر در زندان جمهوری اسلامی بماند کناهش گردن نظام جمهوری اسلامی است”.

پرهیز از یکسویه نگری

جالب آنکه شهید بهشتی در مخالفت با جریان مجاهدین خلق ضمن مخالفت با سرکرده این گروهک تروریستی نگاه منفی و کاملا سیاه و یکسویه حتی به سر سخت ترین دشمنان و مخالفان خود نداشت . شهید بهشتی یکبار درباره سرکرده این گروه گفته بود : قدرت اجرایی و مدیریتی مسعود رجوی به درد نخست وزیری می خورد. حیف که التقاط و نفاق دارد اگر نداشت مناسب بود. شهید بهشتی در بدترین حالت هم انگشت روی نکات مثبت افراد می گذاشت.

نوجوان با همت

در بخش دیگری از خاطرات ویژه سیره عملی شهید بهشتی مضبوط است که بر سر یکی از چهار راههای پر تردد تهران که مسیر هر روز شهید بهشتی شده بود جوان روزنامه فروشی که روزنامه “مجاهد” را بدست می گرفت و سر چهار راه داد می زد” خیانتهای بهشتی ! خیانتهای بهشتی !” بهشتی می گفت چه نوجوان با همتی ! چقدر در مسیر خود جدی است و آن شهید از جدیت نوجوان خوشش امده بود .

مدارا با خبرنگار مخالف

اوج مدارا و تحمل بهشتی آنجایی بود که اسم جوانی را داده بود به شورای صدا و سیما که از او به عنوان خبرنگار در تلویزیون بکار گیری شود . مسئولان وقت تلویزیون گفته بودند این فرد مخالف شما است کلی علیه شما دنبال سند بوده است که شهید بهشتی پاسخ داده : او جویاست و کنجکاو چه اشکالی دارد که سندی پیدا کند و مردم را آگاه کند.

برخورد علنی با قضات متخلف

گزارشات و تحقیقات ثابت کرده بود که دو قاضی تخلف کرده اند. شهید بهشتی گفت باید علنی محاکمه بشوند تا همه ببینند نظام اسلامی اهل تساهل با مسئول بویژه قاضی متخلف نیست. برخی با محاکمه علنی قضات متخلف به دلیل آنکه معتقد بودند ابهت و هیمنه نظام را آسیب می زند مخالف بودند اما به دستور شهید بهشتی هر دو قاضی متخلف علنی محاکمه شدند.

پلکان حرام

در مقطعی که شعله های انقلاب اسلامی فروزانتر شده بود و شعار ” مرگ بر شاه ” همه جا دیده و شنیده می شد برخی پیشنهاد دادند یک شعار جدید به سر زبانها انداخته شود که : ” شاه زنا زاده است خمینی آزاده است” شهید بهشتی آشفته شده بود و گفت : رضا خان ازدواج کرده بود این شعار حرام است از پلکان حرام که نمی شود به بام سعادت حلال رسید.

منبع : کتاب صد دقیقه تا بهشت نوشته : مجید تولایی