رئیس جمهور به نمایندگی از مردم موضوع حصر را پایان بخشد
رئیس جمهور به نمایندگی از مردم موضوع حصر را پایان بخشد

اقدام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در فراخوان مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال، می تواند فصل جدیدی در ایجاد فضای آشتی ملی و برقراری اتحاد مجدد احزاب مختلف سیاسی کشور باشد. هر چند پیشتر اصلاح طلبان تلاشهای زیادی انجام دادند تا وضعیت امروز ایران، در اقتدار باقی بماند و مسیر اشتباه سوریه و […]

اقدام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در فراخوان مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال، می تواند فصل جدیدی در ایجاد فضای آشتی ملی و برقراری اتحاد مجدد احزاب مختلف سیاسی کشور باشد. هر چند پیشتر اصلاح طلبان تلاشهای زیادی انجام دادند تا وضعیت امروز ایران، در اقتدار باقی بماند و مسیر اشتباه سوریه و مصر در آن طی نشود. اما برخی تندروها در هر کدام از دو جناح چنان بر طبل تفرقه کوبیدند که آشتی ملی تا امروز طریق دیگری را پیمود .

تعبیرها نسبت به نزاع 88 گوناگون است . عده ای آن را یک انقلاب مردمی و عده آن را فتنه پنداشتند و بر ادبیات گفتمانی خود اصرار و گاهی لجاجت ورزیدند. فارغ از آنکه نزاع 88 که به واقع بیشتر اقشار و دیدگاه های سیاسی در یکی از دو صف بندی نقش جدی داشتند ، چونان یک دعوای زناشویی بود که مسیر طلاق می پیمود. شاید عناصر اصلی بازیگردان آن حوادث به دنبال این رویارویی نبودند و در برخی مواقع پیاده نظام و مردمی که روبروی یکدیگر قرار می گرفتند پا را از سیاستهای کلان فراتر می گذاشتند، اما هر چه بود آتشی بود درون این خانه که باعث خون شدن دل همه مردم و سیاسیون شد.

چه کسی است که ادعا داشته باشد در حوادث 88 ایران به توسعه یافتگی نزدیک تر شده است ؟ چه کسی است که فکر می کند نمی شد رفتارهای بهتری بروز داد ؟ یافتن مقصر در مقطع کنونی کاری عبث و نشدنی است . ظلم های زیادی روا شد و حصر ها و حبسها و قتلها و فتنه های زیادی بروز کرد. شکی نیست که در این میان، آتش افروزیهای برخی بیگانگان در بدبین کردن سران حکومت نسبت به سایر سران سیاسی کشور و ایجاد نشانه های باورپذیر موثر بوده است. ای کاش همچون دوره قبل از پیروزی انقلاب، نگاه مشفقانه بر مسائل سیاسی کشور حاکم می بود و شعار اسلام راستین به اجرا در می آمد : وحدت کلمه و کلمه ی وحدت .

به هر تقدیر باید گذاشت و گذشت. شاید این بار نوبت ملت باشد. ملتی که در مسائل 88 درگیر شد و گرد و غبار سختی و رنج و آسیب بر لباس معیشتش نشست و با بصیرت و بی بصیرت هر دو بر او تاختند و امروز فقیر تر از دیروز است .

شاید وقت آن رسیده است از فرصتها استفاده کنیم . ما محکومیم که زیر این سقف با یکدیگر زندگی کنیم . می توانیم همواره به حقوق هم تجاوز کنیم و همچون 2500 سال گذشته ، دست به گریبان انقلاب ها و شورش ها و دخالت بیگانگان و سختی های داخلی باشیم و می توانیم از تجربه بشر در این رابطه استفاده کنیم و به جای مسیر انقلاب ، از مسیر تدبیر و اصلاح بگذریم .

دولت فعلی در مقایسه با آنچه باید باشد کاستی فراوان دارد و محل نقد است . اما استانداردهای حکومت داری و دولتمداری در ایران به دلیل فساد و دروغ برخی از افراد در دولت قبلی به قدری افول داشته است که روند صعودی فعلی، امیدبخش توسعه بیشتر در آینده نزدیک است .

سال 88 گذشت و خاکستر آن می تواند در قلبها باقی بماند و نزاع شیعه و سنی بسازد . اما تدبیر اگر داشته باشیم می تواند از چهره مردم و حاکمیت زدوده شود و افسردگی و خمودگی فرهنگی – سیاسی – اجتماعی به نشاط و بالندگی بدل شود.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گام اول را برداشت و در فراخوان عمومی رسماً از راهپیمایی وحدت بخش 22 بهمن سخن به میان آورد. انتظار می رود رئیس محترم جمهور در روزهای اندک باقی مانده با رهبری مذاکره نماید تا در راهپیمایی مذکور شاهد حضور عزیزان دربند و محصور خصوصاً مهندس میرحسین موسوی، همسر مکرمشان و جناب آقای کروبیدر کنار مردم باشیم.

شکی نیست یک راهپیمایی همگانی که رئیس جمهورش منتخب واقعی مردم است، رهبرش مدبر و گره گشاست، همه اقشار و دیدگاه های سیاسی و فکری در آن دوشادوش هم گام برمی دارند و به ایران توسعه یافته می اندیشند هزار بار کشور را بیمه می کند و هیچ هزینه ی اقتصادی و سیاسی هم به دنبال ندارد تا اینکه با هزینه های هنگفت ، عده ای از مردم را به جای خواست و اراده همه مردم نمایان کنیم و بر دیدگاه نزاع بخش خود لجاجت و اصرار بورزیم .

و العاقبه للمتقین

محمد عبدی