به گزارش پایگاه اطلاع رسلنی خط امام : مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های امروز نمازگزاران مسجد مکی اهل سنت زاهدان گفت: هر گونه شرارت و گروگان گیری به ضرر ملت و مردم سیستان و بلوچستان است و خیرخواهانه به گروگان گیران می گویم دست از این کارها بردارند و مرزبانان سرباز را آزاد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسلنی خط امام : مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه های امروز نمازگزاران مسجد مکی اهل سنت زاهدان گفت: هر گونه شرارت و گروگان گیری به ضرر ملت و مردم سیستان و بلوچستان است و خیرخواهانه به گروگان گیران می گویم دست از این کارها بردارند و مرزبانان سرباز را آزاد کنند.

به گزارش دفتر مسجد مکی اهل سنت زاهدان، وی همچنین گفت: این دولت با توجه زیاد به سرمایه گذاری در صنعت، کار و تولید سعی در مهار تورم دارد و خوشبین هستم که کشور بویژه استانهای غیربرخوردار همچون سیستان و بلوچستان به سوی آبادانی پیش خواهد رفت.

مولوی اسماعیل زهی افزود: رویکرد جدید و مذاکراتی که با غرب داریم به دنیا ثابت کرد ایران دنبال سلاح هسته ای نیست و البته تکنولوژی و دانش صلح آمیز هسته ای حق ملت ایران است.

امام جمعه مسجد مکی اهل سنت زاهدان ابراز داشت: دولت با رویکرد توجه بیشتر به اقوام و مذاهب و پرهیز از تبعیض و نابرابری در صدد اجرای دقیق قانون است، رویکرد شایسته سالاری دولت به طور قطع باعث ثبات و امنیت پایدار می شود.