تصویر حضور سید هادی خامنه ای و عبدالواحد موسوی لاری در راهپیمایی 22 بهمن
تصویر حضور سید هادی خامنه ای و عبدالواحد موسوی لاری در راهپیمایی 22 بهمن

22-bahman-seyed-hadi