دبیرکل خانه احزاب از عدم پاسخگویی وزارت کشور به نامه شورای مرکزی این نهاد مدنی خبر داد و تاکید کرد: دخالت وزارت کشور در برگزاری انتخابات خانه احزاب غیرقانونی است و این رفتار با مشی قانون‌گرایانه دولت در تضاد است. به گزارش خط امام حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایلنا،در پاسخ به این سوال که […]

دبیرکل خانه احزاب از عدم پاسخگویی وزارت کشور به نامه شورای مرکزی این نهاد مدنی خبر داد و تاکید کرد: دخالت وزارت کشور در برگزاری انتخابات خانه احزاب غیرقانونی است و این رفتار با مشی قانون‌گرایانه دولت در تضاد است.

به گزارش خط امام حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایلنا،در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور به نامه خانه احزاب برای بازپس‌گیری اسنادش و برگزاری مجمع عمومی پاسخی داده است، گفت: متاسفانه وزارت کشور تاکنون به نامه خانه احزاب که به امضای تمامی اعضای شورای مرکزی‌اش رسیده بود، پاسخی نداده است.

وی ادامه داد: ما در این نامه از وزارت کشور خواسته بودیم که اسناد خانه احزاب که در زمان دولت قبل به شکل غیرقانونی توقیف شده بود را پس بدهد و شرایط را برای خانه احزاب به منظور برگزاری مجمع عمومی فراهم نماید.

دبیرکل خانه احزاب با بیان اینکه دخالت وزارت کشور در برگزاری انتخابات خانه احزاب غیرقانونی است، اظهار داشت: رفتار وزارت کشور درباره خانه احزاب خارج از اساسنامه این نهاد و تعهدات حقوقی است و برگزاری مجمع عمومی این نهاد توسط وزارت کشور، کاری خلاف قانون است؛ چرا که این نهاد، منحل نشده و شورای مرکزی‌اش در حال فعالیت است و این رفتار با مشی قانون‌گرایانه دولت در تضاد است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: ما از وزارت کشور می‌خواهیم که اسناد توقیف‌شده را در اختیار ما قرار بدهد و شرایط را برای برگزاری مجمع عمومی توسط خانه احزاب فراهم کند در غیر این صورت، خانه احزاب بدون کمک گرفتن از وزارت کشور خود انتخاباتش را برگزار می‌کند.