احضار بی ضابطه خبرنگاران با هدف کلی نظام ناسازگار است
احضار بی ضابطه خبرنگاران با هدف کلی نظام ناسازگار است

خط امام یک وکیل دادگستری گفت: فشار و تهدید و احضار بی‌ضابطه خبرنگاران با هدف کلی نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که نیازمند رسانه‌هایی آزاد و فعال است، سازگار نیست. بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره احضارهای غیررسمی برخی از خبرنگاران در مراکز استان‌ها اظهار داشت: تا آنجا که من می‌دانم تا وقتی […]

خط امام یک وکیل دادگستری گفت: فشار و تهدید و احضار بی‌ضابطه خبرنگاران با هدف کلی نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که نیازمند رسانه‌هایی آزاد و فعال است، سازگار نیست.

بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره احضارهای غیررسمی برخی از خبرنگاران در مراکز استان‌ها اظهار داشت: تا آنجا که من می‌دانم تا وقتی آنچه خبرنگاران منعکس می‌کنند جنبه محرمانه و سری نداشته باشدو اخبار معمولی را منتقل کنند کسی نباید و نمی‌تواند مانعشان شود یا از آنان بخواهد منابع خبری خود را افشا کنند؛ چرا که این در واقع اصول کار مطبوعاتی است.

وی افزود: در ‌‌نهایت اگر نوشته‌های خبرنگاران شامل افترا و توهین و احیانا نشر اکاذیب باشد نیز حسب مورد ذی نفع باید به مراجع قضایی مراجعه کند تا این امر تعقیب شود. بی‌دلیل نمی‌شود کسی را احضار کرد و منبع خبر را درخواست نمود. این حکم قانونی است. اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد بحث دیگری است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه معمولا اینگونه اقدامات غیررسمی است واثری از خود به جا نمی‌گذارد ادامه داد: تمامی سازمان‌هایی که ممکن است این کار را بکنند یک دفتر بازرسی دارند. باید در اینگونه موارد به دفا‌تر بازرسی مراجعه کرد و آنان را در جریان گذاشت تا معلوم شود که این کار در جریان یک سیستم اداری انجام شده یا یک تصمیم فردی است.

کشاورز خاطرنشان کرد: امروز یکی از مسائلی که به شدت مورد توجه دولت و نظام و مردم است بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی قاعدتا تحقق نمی‌یابد مگر در صورت وجود مطبوعات آزاد که ایجاد محدودیت برای آن‌ها تنها در مسیر قانون و محدود به حدود و ثغور قانونی باشد.

این حقوقدان در پایان تصریح کرد: اینگونه اقدامات مانند احضار بی‌ضابطه خبرنگاران قطعا با هدف کلی نظام در مبارزه با مفاسد اقتصادی سازگار نیست.