انتخابات براي انتخاب يك نفر
انتخابات براي انتخاب يك نفر

خط امام : كره شمالي آماده يك انتخابات سراسري براي راي دادن به يك نامزد مي شود. مردم كره شمالي نهم مارس 2014 (18 اسفند ماه) به پاي صندوق هاي راي مي روند و اين انتخابات سراسري تنها يك كانديدا دارد. به نوشته روزنامه ديلي تلگراف، اگر چه اين انتخابات تنها يك نامزد از حزب […]

خط امام : كره شمالي آماده يك انتخابات سراسري براي راي دادن به يك نامزد مي شود. مردم كره شمالي نهم مارس 2014 (18 اسفند ماه) به پاي صندوق هاي راي مي روند و اين انتخابات سراسري تنها يك كانديدا دارد.

به نوشته روزنامه ديلي تلگراف، اگر چه اين انتخابات تنها يك نامزد از حزب حاكم كارگر كره شمالي دارد و آن كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي است. اما اين امكان وجود دارد كه راي دهندگان به اين نامزد راي ندهند و آنقدر شجاع باشند كه به حوزه هاي راي گيري بروند و از آن عبور كنند.

دولت پيونگ يانگ به دانش آموزان در مدارس درباره اهميت انتخابات آموزش نمي دهد. مردم هيچ ايده يي درباره داشتن حق راي ندارند. راي دهندگان به واسطه كميته راي گيري محل سكونت شان به حوزه هاي راي گيري هدايت مي شوند.

پوسترها و پلاكاردهايي كه در حوزه هاي راي گيري نصب شده، راي دهندگان را تنها وادار مي سازد تا به يك كانديدا كه از خانواده كيم است، راي دهند. در حالي كه حزب كارگر اغلب به عنوان حزب حاكم در كره شمالي شناخته مي شود، اما اين كشور سه حزب سياسي ديگر نيز دارد.

يكي از پناهجويان كره شمالي مي گويد: دولت فهرست راي دهندگان را بررسي مي كند و اگر نام شما در آن نباشد، اين مساله را بررسي مي كند. اغلب در زمان انتخابات است كه پيونگ يانگ پناهجويان و مفقودين را شناسايي مي كند. با اين حال دليل انجام انتخاباتي كه نتيجه آن مشخص است براي چيست.