چرا شریعتی در ختم تختی سخنرانی نکرد؟
چرا شریعتی در ختم تختی سخنرانی نکرد؟

به گزارش خط امام در صفحه 11 همشهری (چهارشنبه 14 اسفند 1392) با عنوان «چرا شریعتی در ختم تختی سخنرانی نکرد؟» گزارشی از اسناد ساواک آمده که نشان میدهد دکتر علی شریعتی درخواست سخنرانی در مراسم ختم تختی را نپذیرفته است ، بررسی خط امام در این خصوص نشان میدهد دلیل عدم پذیرش شریعتی ارتباط […]

به گزارش خط امام در صفحه 11 همشهری (چهارشنبه 14 اسفند 1392) با عنوان «چرا شریعتی در ختم تختی سخنرانی نکرد؟» گزارشی از اسناد ساواک آمده که نشان میدهد دکتر علی شریعتی درخواست سخنرانی در مراسم ختم تختی را نپذیرفته است ، بررسی خط امام در این خصوص نشان میدهد دلیل عدم پذیرش شریعتی ارتباط ساواک با این مراسم و یا فرد واسطه جهت دعوت از دکتر شریعتی بوده …

متن سند به همراه توضیحات آن به شرح زیر است :

مجلس ختم تختی در مسجد بناهای مشهد. از ساعت 19 الی 21 روز جاری مجلس ختمی از طرف دانشجویان دانشگاه مشهد به مناسبت درگذشت مرحوم تختی در مسجد بناها منعقد خواهد بود. ضمنا دانشجویان از آقای شریعتی مزینانی شب گذشته دعوت نموده که در مجلس مزبور حضور به‌هم رسانیده و سخنرانی نماید ولی مشارالیه با این تقاضا موافقت ننموده و روز جاری قرار است مجددا قرانی دانشجوی دانشکده پزشکی با وی ملاقات و او را حاضر به سخنرانی در مسجد مذکور نماید در ضمن قبلا قرار بود مجلس ختم مورد‌نظر به‌وسیله دانشجویان در سالن رازی دانشکده پزشکی برگزار گردد ولی دانشگاه با تقاضای آنها موافقت ننموده است.

توضیح منبع: به‌قرار اطلاع چون تختی در وصیتنامه خود گفته در آرامگاه شمشیری دفن گردد قرار است سخنران مورد‌نظر در این باره صحبت نماید.

نظریه رهبر عملیات: گویا تختی با افراد جبهه ملی در این اواخر نزدیک شده ضمنا دعوت از شریعتی مزینانی سخنگوی کانون نشر حقایق اسلامی که غیرمستقیم وابسته به جبهه ملی می‌باشد و از سازمان‌های جبهه ملی است به‌علت مانور طرفداران جبهه ملی مذکور در مشهد می‌باشد. در ضمن دانشجو قرانی از دانشجویان ناراحت بوده و یکی از محرکین برگزاری مجلس ختم مذکور است…

(خیلی محرمانه – شماره گزارش سازمان امنیت-11509/9 ه – تاریخ 25/10/46-گیرندگان خبر- یک‌نسخه جهت استحضار)

***

توضیح خط امام از منبع مطلع : بعضی از قسمت‌های گزارش مزبور(در روزنامه همشهری)، به لحاظ کلمات و تاریخ‌ها، دارای غلط‌هایی است که احتمالاً غلط‌های تایپی است، اما در قسمت گزارش مربوط به دکتر شریعتی و مجلس ختم در مسجد بنّاهای مشهد، نکته‌ای به نظر میرسد که گفتن‌اش خالی از فایده نیست.

فردی که ساواک او را دانشجویی ناراحت، قلمداد کرده است، بر طبق پاره‌ای اطلاعات در آن سال‌ها (1346 شمسی) متهم بود به همکاری با ساواک. و این احتمال وجود دارد که مرحوم دکتر شریعتی از این موضوع، مطلع بوده و به همین دلیل دعوت او را نپذیرفته است.