خط امام ؛ وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ایران و اروپا می توانند دوباره به نقاط مشترک که به سود همه است دست یابند. به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش با ابراز خوشنودی از میزبانی از وزیران خارجه اسپانیا و لهستان در روزهای گذشته تاکید کرد که ایران […]

خط امام ؛ وزیر خارجه ایران تاکید کرد که ایران و اروپا می توانند دوباره به نقاط مشترک که به سود همه است دست یابند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در صفحه توییترش با ابراز خوشنودی از میزبانی از وزیران خارجه اسپانیا و لهستان در روزهای گذشته تاکید کرد که ایران و اروپا می توانند دوباره به نقاط مشترک که به سود همه است دست یابند.

او هم چنین با اشاره به سفرش به توکیو نوشت: این شهر شاهدی بر خلاقیت و نوآوری انسان است و همیشه من را متعجب کرده است.