خط امام ؛دادگاه مصر با صدور حکمی جنبش حماس را یک “سازمان تروریستی” خوانده و این جنبش را ممنوع الفعالیت کرد به گزارش ایسنا، دادگاه قاهره روز (سه شنبه) حکمی را صادر کرد که براساس آن، جنبش حماس را یک “سازمان تروریستی” خوانده و این جنبش را ممنوع الفعالیت و مقرهای آن را مصادره کرد. […]

خط امام ؛دادگاه مصر با صدور حکمی جنبش حماس را یک “سازمان تروریستی” خوانده و این جنبش را ممنوع الفعالیت کرد
به گزارش ایسنا، دادگاه قاهره روز (سه شنبه) حکمی را صادر کرد که براساس آن، جنبش حماس را یک “سازمان تروریستی” خوانده و این جنبش را ممنوع الفعالیت و مقرهای آن را مصادره کرد.
پیشتر “سمیر صبری”، یکی از وکلای مصری دادخواستی را به عدلی منصور، رئیس جمهوری مصر و محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر ارائه داد و با بیان این که بسیاری از کشورها حماس را در لیست سازمان های تروریستی قرار داده اند، از مقامات مصری خواست تا هرچه سریعتر حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کنند.
صبری در مصاحبه با خبرگزاری رویترز اعلام کرد: دادگاه قاهره همچنین حکم داده که اموال جنبش حماس مصادره و تمام مقرهای آن در مصر بسته شود.
در همین حال، جنبش حماس این حکم دادگاه قاهره را محکوم و تاکید کرد که این اقدام مساله فلسطین را هدف قرار داده است.
سامی ابو زهری، سخنگوی جنبش حماس عنوان داشت: این حکم به وجهه مصر و نقش این کشور در قبال مساله فلسطین لطمه وارد می کند و نشانگر موضع مخالف مصر علیه مقاومت فلسطین است.
در همین راستا، “عزت الرشق”، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد: این اقدام که حماس یک سازمان تروریستی در مصر به شمار بیاید، امری بسیار خطرناک است و پیامدهای منفی در ادامه محاصره ظالمانه نوار غزه می گذارد و راه را در مقابل اسرائیل برای حمله به نوار غزه باز می کند.
وی خاطرنشان کرد: اینکه حماس یک سازمان تروریستی تلقی شود، هیچ منفعتی برای مصر و مردم آن ندارد و این حکم سیاسی بوده و در راستای تحریکات رسانه ای علیه حماس است.
از زمان عزل محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر، تلاش هایی از سوی رسانه های مصری برای بد جلوه دادن جنبش حماس صورت گرفته و در مقابل، این جنبش تمام اتهام های مطرح شده علیه خود را تکذیب می کند.
صدور این حکم، جای پای اسرائیل را در حکومت جدید مصر نشان می دهد!