صدای پای بهار می آید (تصویری)
صدای پای بهار می آید (تصویری)

به گزارش خط امام با وجودی که تا آغاز سال نو و فصل بهار بیش از ده روز باقیست، اما باز شدن شکوفه های درختان و به برگ نشستن آنها ، نوید بخش بهاری زودرس است . از نشانه های آغاز فصل بهار، شکوفایی گیاهان و دگرگونی چهره طبیعت است که سیمای شهر این روزها […]

به گزارش خط امام با وجودی که تا آغاز سال نو و فصل بهار بیش از ده روز باقیست، اما باز شدن شکوفه های درختان و به برگ نشستن آنها ، نوید بخش بهاری زودرس است . از نشانه های آغاز فصل بهار، شکوفایی گیاهان و دگرگونی چهره طبیعت است که سیمای شهر این روزها شاهد این تغییر است.

بهار-10بهار-11بهار-12بهار-9بهار-13بهار-14بهار-8بهار-7بهار-6بهار-5بهار-4بهار-3بهار-1بهار-2