صدای پای بهار می آید (تصویری)
صدای پای بهار می آید (تصویری)

به گزارش خط امام با وجودی که تا آغاز سال نو و فصل بهار بیش از ده روز باقیست، اما باز شدن شکوفه های درختان و به برگ نشستن آنها ، نوید بخش بهاری زودرس است . از نشانه های آغاز فصل بهار، شکوفایی گیاهان و دگرگونی چهره طبیعت است که سیمای شهر این روزها […]

به گزارش خط امام با وجودی که تا آغاز سال نو و فصل بهار بیش از ده روز باقیست، اما باز شدن شکوفه های درختان و به برگ نشستن آنها ، نوید بخش بهاری زودرس است . از نشانه های آغاز فصل بهار، شکوفایی گیاهان و دگرگونی چهره طبیعت است که سیمای شهر این روزها شاهد این تغییر است.

بهار-10 بهار-11 بهار-12 بهار-9 بهار-13 بهار-14 بهار-8 بهار-7 بهار-6 بهار-5 بهار-4 بهار-3 بهار-1 بهار-2