به گزارش خط امام به نقل از النشره، دولت عربستان طی فرمانی پادشاهی فهرست گروه‌های تروریستی را اعلام کرد.دولت عربستان جماعت «اخوان المسلمین»،«داعش»و «جبهه النصره» را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. بر اساس این فرمان گروه‌های «جبهه النصره»، «داعش»، جماعت اخوان المسلمین و حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند. این فرمان […]

به گزارش خط امام به نقل از النشره، دولت عربستان طی فرمانی پادشاهی فهرست گروه‌های تروریستی را اعلام کرد.دولت عربستان جماعت «اخوان المسلمین»،«داعش»و «جبهه النصره» را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.

بر اساس این فرمان گروه‌های «جبهه النصره»، «داعش»، جماعت اخوان المسلمین و حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفتند.

این فرمان فتوا برای جنگ در خارج یا جمع آوری کمک برای گروه‌های تروریستی حرام و دعوت به اندیشه الحادی یا تشکیک در اصول دینی جرم اعلام شد.

در این فرمان همچنین دعوت،مشارکت، تبلیغ یا تحریک به تحصن، تظاهرات، تجمع یا هر گونه بیانیه جمعی در این زمینه یا هر گونه اقدامی که وحدت و ثبات عربستان را به هر وسیله ممکن به خطر بیندازد جرم شناخته شده است.

از طرف دیگر، حضور در کنفرانس‌ها، همایش‌ها یا تجمعات در داخل یا خارج که امنیت و ثبات عربستان را به خطر بیندازد و توهین به کشورهای دیگر و رهبران آن‌ها نیز جرم شناخته شده است.

در همین حال، این فرمان به همه عربستانی‌هایی که در جنگ در خارج از عربستان به هر شکل ممکن شرکت کرده‌اند پانزده روز از زمان صدور فرمان مهلت می‌دهد که به سرعت به کشور بازگردند.