خط امام – پایگاه خبری ˈاسراˈ وابسته به دفتر آیت الله عبدالله جوادی آملی، در توضیحی، انتقاد این مرجع تقلید از ˈگفتمان اعتدالˈ را تکذیب کرد. این پایگاه خبری روز دوشنبه نسبت بهˈشبهه افکنی و استفاده غیرعالمانه برخی رسانه ها از واژه شناسی ˈاعتدالˈ در کلام آیت الله جوادی آملیˈ انتقاد و تاکید کرد از […]

خط امام – پایگاه خبری ˈاسراˈ وابسته به دفتر آیت الله عبدالله جوادی آملی، در توضیحی، انتقاد این مرجع تقلید از ˈگفتمان اعتدالˈ را تکذیب کرد.

این پایگاه خبری روز دوشنبه نسبت بهˈشبهه افکنی و استفاده غیرعالمانه برخی رسانه ها از واژه شناسی ˈاعتدالˈ در کلام آیت الله جوادی آملیˈ انتقاد و تاکید کرد از منظر این مرجع تقلید

، ˈاعتدالی که در مقابل افراط و تفریط باشد عین عدالت استˈ.

به نوشته این سایت، ˈدر پی انتشار برخی اخبار منتسب به آیت الله جوادی آملی مبنی بر انتقاد ایشان از گفتمان اعتدال، به اطلاع می رساند، ایشان در دیدارهای متعدد با اقشار مختلف هنرمندان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی متناسب با موضوع صحبت، به واژه شناسی کلمه ˈاعتدالˈ از منظر قرآن کریم پرداخته اندˈ.

در این مطلب افزوده شده است:ˈآیت الله جوادی آملی در این مباحث با برتر و مقدم شمردن عدل بر اعتدال، نتیجه گیری کرده است که ˈاعتدالی که در مقابل عدل قرار گیرد عین رذالت است، لیکن اعتدالی که در مقابل افراط و تفریط باشد عین عدالت خواهد بودˈ.

سایت اسرا افزوده است: آیت الله جوادی آملی همواره متذکر این نکته شده اند که همه ما و مسوولان موظف به اقامه عدل هستیم و نه اعتدال چرا که (وقتی عدل اتفاق بیفتد اعتدال را نیز با خود خواهد آورد چون) اعتدال لاجرم نتیجه و محصول اقامه عدل خواهد بود.

این مطلب، علاقه مندان را برای پیگیری مباحث آیت الله جوادی آملی در این باره به متن سخنان مطرح شده در دیدارهای این مرجع تقلید، منتشر شده در پایگاه www.esranews.org و همچنین جلد هفتم کتاب شریف تسنیم(چاپ 1378) ذیل آیه شریفه 143 سوره بقره، ارجاع داده است.

در پایان این مطلب با اشاره به ˈانعکاس گزینشی سخنان آیت الله جوادی آملی، (که) به ایجاد تصویر نادرستی از معنای اعتدال از منظر ایشان منجر شده، همگان و بخصوص اصحاب رسانه را به امانتداری و رعایت اخلاق رسانه ای دعوتˈ کرده است.ک/1