عیادت رهنورد و میرحسین موسوی از مادر زهرا رهنورد
عیادت رهنورد و میرحسین موسوی از مادر زهرا رهنورد

خط امام : زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، روز گذشته با خانم نواب صفوی مادر کهنسال زهرا رهنورد دیدار کردند. براساس گزارش فرارو، صبح روز یکشنبه موسوی و رهنورد با همراهی ماموران امنیتی به منزل خانم نواب صفوی رفته و با ایشان که در بیماری به سر می برد دیدار کردند. این دیدار خانوادگی به […]

خط امام : زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، روز گذشته با خانم نواب صفوی مادر کهنسال زهرا رهنورد دیدار کردند.

براساس گزارش فرارو، صبح روز یکشنبه موسوی و رهنورد با همراهی ماموران امنیتی به منزل خانم نواب صفوی رفته و با ایشان که در بیماری به سر می برد دیدار کردند.

این دیدار خانوادگی به طور غیرمترقبه ای همزمان با دیدار جمعی از معلمان و خانواده های زندانیان سیاسی با خانم نواب صفوی شده بود.

دختران میرحسین و رهنورد در این دیدار خانوادگی حضور نداشتند.