حمید انصاری : برخی افکار خود را به امام نسبت می دهند
حمید انصاری : برخی افکار خود را به امام نسبت می دهند

خط امام : برخی که با امام حشر و نشر نداشته اند، افکار خود را به امام نسبت می دهند اینکه می گویند ایشان برای اقناع جامعه حرف هایی می زد، خلاف واقعیت است به گزارش خط امام : حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) گفت: گاه با دوستان […]

خط امام : برخی که با امام حشر و نشر نداشته اند، افکار خود را به امام نسبت می دهند
اینکه می گویند ایشان برای اقناع جامعه حرف هایی می زد، خلاف واقعیت است
به گزارش خط امام : حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) گفت: گاه با دوستان ناآگاهی مواجهیم که عمق نگرش امام را ندارند و با امام حشر و نشر نداشته‌اند و فکر می‌کنند اگر مسأله‌ای را که خودشان آن را جزو ارزش‌های دینی می‌دانند، به امام نسبت بدهند، به اندیشه ایشان خدمت می‌کنند در حالی که این به نظر ما تحریف است.
حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) در واکنش به سخنان اخیر مصباح یزدی گفت: گاه با دوستان ناآگاهی مواجهیم که عمق نگرش امام را ندارند و با امام حشر و نشر نداشته‌اند و فکر می‌کنند اگر مسأله‌ای را که خودشان آن را جزو ارزش‌های دینی می‌دانند، به امام نسبت بدهند، به اندیشه ایشان خدمت می‌کنند در حالی که این به نظر ما تحریف است.

به گزارش خط امام »، مصباح یزدی طی سخنانی در جمع طلاب گفته بود: امام (ره) چون درصدد نفی حکومت سلطنتی بودند، لفط جمهوری را به کار بردند و نیز براي اقناع طرف‌هاي مقابل، به رأي مردم استدلال می کردند.

حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) بیان داشت: باید کلام و پیام و زندگی امام همانگونه که بوده است عیناً به نسل‌های بعد منتقل شود. مرجع و مسیر این انتقال را هم خود امام تعیین کرده است. مسئولان عالی نظام هم بر این روند تاکید دارند و تنفیذ کردند و فکر نمی‌کنم هیچ‌وقت کسی از مخالفان یا افراد ناآگاه به این آرزو برسند که مجموعه‌ای که‌امام تأسیس کرده‌اند منحل یا به مسیری خلاف آنچه که امام تعیین کرده است، منحرف شود.

وی که با ایسنا گفتگو می کرد، خاطرنشان کرد: من فکر می‌کنم مهم‌ترین پیام نوع رهبری امام در راهبرد انقلاب اسلامی، پیام فرهنگی و اجتماعی معطوف به جلب توجه آرای مردم و تأکید بر حق الهی مردم در تعیین سرنوشت خود بوده است به این معنی که اگر ما بخواهیم به ارکان اندیشه امام برگردیم و رفتاری را که امام در همین رابطه در مقاطع مختلف انقلاب بروز داده است بازشناسی و پاسداری کنیم، باید این موضوع را با اهمیت قلمداد کنیم و بدانیم امام در دورانی دست به انقلابی الهی و مردمی زد که شیوه اکثریت انقلاب‌ها با رویکرد خشونت و جنگ چریکی و مبارزه مسلحانه و بمب و ترور و انفجار بود.
انصاری با بیان اینکه “امام این شیوه را از اساس نفی می‌کرد”، اظهار کرد: امام هم در دوران قبل از پیروزی و هم بعد از آن و همچنین در نظام سیاسی مطلوب خویش که با عنوان جمهوری اسلامی طراحی کرد و به رفراندوم گذاشت، تکیه‌اش بر جلب نظر موافق ملت و همراهی و مشارکت مردم بود. پیام نظری و عملی امام این بود که اگر قرار باشد حکومتی ناصالح تغییر کند و جامعه به سمت صلاح برود این تغییرات باید با خواست مردم و با رأی و مشارکت مردم باشد.

قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) تاکید کرد: اعتقاد امام به نظام جمهوری – یعنی سیستم حکومتی که ارکان آن مبتنی بر رأی مردم باشد – و با محتوای اسلامی که تحت عنوان نظام جمهوری اسلامی بعنوان نظام جایگزین نظام شاهنشاهی در ایران مطرح کرد و به رفراندوم گذاشت اعتقادی عمیق، راسخ و مبتنی بر اندیشه ناب دینی و اسلامی امام بود. امام خمینی با وجود اینکه خود نظریه‌پرداز ولایت فقیه بود و قائل به فعلیت ولایت فقهای واجد شرایط در عصر غیبت بوده است، اما عمیقاً باور داشت و با صراحت نیز اعلام نظر کرده است که تصدی امر حکومت منوط به بیعت است و در عصر حاضر رأی اکثریت مبین بیعت است.

وی در ادامه گفت‌وگو تصریح کرد: متأسفانه گاه زمزمه‌هایی می‌شود که امام به صورت مقطعی حرف‌هایی برای اقناع و خوشایند جامعه آن روز می‌زد! این سخن هم خلاف واقعیت است و هم خلاف مبانی فلسفی و عرفانی و دینی امام در باب سیاست و حکومت و هم خلاف نصوص فرمایشات امام.

انصاری افزود: امام معتقد بودند که در مسأله حکومت، مردم صاحب حق هستند و باید این حق را اعمال کنند و با رأی خویش در حاکمیت مشارکت داشته باشند. بنابراین امام تا آخر پای ارکان و ساختاری که بعد از پیروزی انقلاب برای نظام جمهوری اسلامی تعیین کردند ایستادند و فرمودند اکثریت ملت اسلام را می‌خواهند و باید محتوا اسلام و مدل حکومت و حاکمیت نظام، جمهوری و مبتنی بر رای مردم باشد.

قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) با توصیه به دوستداران امام، گفت: همه یاران و دوستان امام باید دقت کنند تا مبادا در قرائت‌هایی که از آثار و گفتار امام می‌شود خلاف نصوص متن فرمایشات امام و عملکرد امام مطلبی بنام امام ترویج و تثبیت نشود.