خط امام – وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی گفت : برای بخش پیشگیری، درمان وداروی مردم 9 بسته حمایتی درنظر گرفته شده است که همزمان با ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اعلام می شود. به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه شنبه دربرنامه نگاه یک سیمای جمهوری اسلامی افزود : […]

خط امام – وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی گفت : برای بخش پیشگیری، درمان وداروی مردم 9 بسته حمایتی درنظر گرفته شده است که همزمان با ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حسن قاضی زاده هاشمی شامگاه شنبه دربرنامه نگاه یک سیمای جمهوری اسلامی افزود : رفع دغدغه مردم درحوزه سلامت ازاولویت های دولت تدبیر و امید است.

وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی باتاکید بر اینکه پول هدفمندی یارانه ها باید برای حمایت نیازمندان صرف شود؛ افزود: بسته های حمایتی همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها دربخش پیشگیری، درمان و دارو به اجرا در خواهد امد.

وی ادامه داد که مهمترین اقدام دولت تدبیر وامید ایجاد فضایی آرام دربازار دارو بود که با آزاد سازی تمام داروها درگمرکات کشور تا یکی دو سال آینده آرامش نسبی در بازار دارو حاکم و از این دسته ازداروها بی نیاز خواهیم بود.

قاضی زاده هاشمی با بیان این که زودتر اززمانی که قول داده بودیم به این آرامش نسبی دست یافتیم، گفت : یکی از کار های مهمی که دراین دولت اتفاق افتاد اولویت وتاکید بر سلامت، پیشگیری وبهداشت است.

وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی با بیان این که درحاشیه شهرها ازمراکز بهداشتی خبری نیست؛ گفت : طی دو سال آینده شبکه بهداشت روستایی بازسازی وبه صورت شبکه یک پارچه بهداشت را تا کلانشهرها خواهیم داشت.

وی تصریح کرد که با اعمال پیشگیری هزینه های درمان به شدت کاهش می یابد وافزود: اخیرا مردم به سلامتی و ورزش بیشتر از قبل اهمیت می دهند.

قاضی زاده هاشمی توانمند کردن مردم درپیشگیری ازبیماری ها را بسیار مهم دانست وگفت: برنامه های ویژه ای برای سال 93 درحوزه بهداشت، پیشگیری ودرمان به اجرا درخواهیم آورد.

وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی تاکید کرد که برای احیای زیر ساخت های کشور نیازمند فداکاری وتوجه بیشتری هستیم وافزود: مردم می توانند درقالب خیرین سلامت منشا خیر شوند .

وی ادامه داد که مردم خودشان پیش قدم شوند تا مشکل دولت ومردم در این بخش حل شود.

وی دربخش دیگری ازسخنانش گفت: تجمیع بیمه های درمانی برای اصلاح بهداشت و درمان مردم ضروری است.

وی ، تجمیع بیمه ها را درجهت یکپارچگی ارائه خدمات درمانی ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد وافزود:اگر بخواهیم وضع بهداشت ودرمان درکشور اصلاح شود، چاره ای جز تجمیع بیمه های درمانی وجود ندارد.

وی ادامه داد: باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود که با ارائه این کارت بتوانند خدمات داروخانه، آ‍زمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشکی ودیگر خدمات پایه ای را دریافت کنند.

قاضی زاده هاشمی افزود: برای ارائه یک سری خدمات خاص نیز می توان از بیمه های تجاری یا خصوصی استفاده کرد تا مردم بتوانند ازاین بیمه ها برای گرفتن خدمات درمانی استفاده کنند.