خط امام – جان کری روز سه شنبه خطاب به قانونگذاران امریکا اعتراف کرد که عملی شدن تهدید اقدام نظامی علیه سوریه نمی توانست بر مسیر جنگ داخلی این کشور تاثیر گذار باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، وزیر خارجه امریکا در برابر کمیته روابط خارجه سنا گفت : اقدام نظامی امریکا بر […]

خط امام – جان کری روز سه شنبه خطاب به قانونگذاران امریکا اعتراف کرد که عملی شدن تهدید اقدام نظامی علیه سوریه نمی توانست بر مسیر جنگ داخلی این کشور تاثیر گذار باشد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، وزیر خارجه امریکا در برابر کمیته روابط خارجه سنا گفت : اقدام نظامی امریکا بر رژیم بشار اسد رییس جمهوری سوریه ˈ تاثیر مخربی ˈ نمی گذاشت.

باراک اوباما سال گذشته در نهایت در ساعت آخر از این تهدید امریکا دست کشید.

اوباما پس از پادرمیانی روسیه برای کمک به برچیدن زرادخانه شیمیایی سوریه از اجرای طرح حمله به دمشق منصرف شد.

کری در آن زمان چنین استدلال کرده بود که حملات نظامی ظرف یک دوره محدود علیه سوریه انجام خواهد شد.

کری روز سه شنبه به سنا گفت : ˈچنین اقدام نظامی تنها تاثیر محدود داشت و نمی توانست اسد را مجبور به تجدید محاسبه کند چرا که قرار نبود زیاد طول بکشد.

در بوسنی این حملات پس از 30 هزار سورتی پرواز و 30 روز تاثیر گذار شد. در اینجا قرار بود دو یا سه روز طرف خود را تضعیف کرده و پیامی برایش بفرستیم . ˈ

کری گفت : طبق توافقنامه بین المللی میانجیگرانه ای که به جای حملات نظامی حاصل شد اکنون 54 درصد از زراد خانه شیمیایی سوریه بر چیده شده است.

این اظهارات کری پس از آن ایراد شد که اوباما ماه گذشته از تصمیم خود مبنی بر عدم اقدام نظامی علیه سوریه دفاع کرد و بیان داشت که این حملات منجر به پایان رنج مردم نمی شد.

اوباما همچنین گفت : امریکا پس از دست و پا زدن در بیش از یک دهه مناقشه نظامی در عراق و افغانستان ، ˈ محدودیت هایی ˈ داشت .

کری اظهار کرد: آنچه رییس جمهوری گفت تاثیری در تغییر محاسبه یا مسیر جنگ نداشت . ˈ

وزیر خارجه امریکا افزود : این امر دقیقا بر انچه که خواسته اوباما بود تاثیر می گذاشت و آن فرستادن پیامی به اسد در مورد استفاده از سلاح های شیمیایی بود.