خط امام – « احمد الاطرش» یکی از خطرناک ترین تروریست های تکفیری که به «عقاب عرسال» معروف بود، در تور ارتش لبنان گرفتار شد. نیروهای امنیتی ارتش لبنان موفق شدند احمد الاطرش را که نقشی اساسی دربمب گذاری خودروها و انفجارهای تروریستی انتحاری در لبنان داشت، عصر شنبه بازداشت کنند. عرسال یک شهرک نزدیک […]

خط امام – « احمد الاطرش» یکی از خطرناک ترین تروریست های تکفیری که به «عقاب عرسال» معروف بود، در تور ارتش لبنان گرفتار شد.

نیروهای امنیتی ارتش لبنان موفق شدند احمد الاطرش را که نقشی اساسی دربمب گذاری خودروها و انفجارهای تروریستی انتحاری در لبنان داشت، عصر شنبه بازداشت کنند.

عرسال یک شهرک نزدیک مرزهای سوریه است که به مخفیگاه تروریست های تکفیری و محل عبور خودروهای بمب گذاری شده و تروریست های انتحاری به دیگر شهرهای لبنان تبدیل شده بود.

نیروهای امنیتی ارتش لبنان در یک پست ایست و بازرسی در منطقه وادی حمید شهرک عرسال این تروریست خطرناک را بازداشت کرده اند.

احمد الاطرش برادر تروریست تکفیری« سامی الاطرش» است که دو هفته قبل در جریان درگیری مسلحانه با نیروهای ارتش و امنیتی لبنان در شهرک عرسال به هلاکت رسید.