سفر اولين نخست وزير جمهوري اسلامي به مشهد مقدس
سفر اولين نخست وزير جمهوري اسلامي به مشهد مقدس

قاب مستند >> موضوع : سفر اولين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران و همراهان به مشهد مكان ؛ آستان قدس رضوي از سمت راست ؛ آقايان : (نفر دوم) دكتر محمود فرهودي ، (نفر ششم) مهندس هاشم صباغيان ، دكتر يدالله سحابي ، مهندس مهدي بازرگان ، سيدهادي خامنه اي ، طاهراحمدزاده از سمت راست […]

قاب مستند >> موضوع : سفر اولين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران و همراهان به مشهد
مكان ؛ آستان قدس رضوي
از سمت راست ؛ آقايان : (نفر دوم) دكتر محمود فرهودي ، (نفر ششم) مهندس هاشم صباغيان ، دكتر يدالله سحابي ، مهندس مهدي بازرگان ، سيدهادي خامنه اي ، طاهراحمدزاده

سفر اولین نخست وزیر در مشهد

از سمت راست ؛ آقايان : دكتر محمود فرهودي ؛ (نفر پنجم) مهندس هاشم صباغيان ؛ مهندس مهدي بازرگان ؛ سيد هادي خامنه اي ؛ طاهراحمد زاده

سفر اولین نخست وزیر و همراهان به مشهد