شنیدیم که رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل -یکی از شهرستان‌های استان اصفهان- خواستار دفن پیکر ریچارد فرای در این شهرستان شد. به گزارش ایسنا «عباسعلی دهقانی» با برشمردن خدمات فرای برای ایران گفت: آغوش گرم پهنه کویری آران و بیدگل (واقع در استان اصفهان) آماده استقبال از پیکر فرای است و در صورتی […]

شنیدیم که رئیس شورای اسلامی شهر آران و بیدگل -یکی از شهرستان‌های استان اصفهان- خواستار دفن پیکر ریچارد فرای در این شهرستان شد.
به گزارش ایسنا «عباسعلی دهقانی» با برشمردن خدمات فرای برای ایران گفت: آغوش گرم پهنه کویری آران و بیدگل (واقع در استان اصفهان) آماده استقبال از پیکر فرای است و در صورتی که شرایط انتقال پیکر این ایران‌شناس برجسته به کشور فراهم شود، این آمادگی وجود خواهد داشت که او در منطقه کویر مرنجاب آران و بیدگل به خاک سپرده شود. ریچارد فرای وصیت کرده بود که پس از مرگش، او را در حاشیه زاینده‌رود اصفهان و در کنار قبر استادش، «پوپ» دفن کنند اما برخی از نمایندگان اصفهان با آن مخالفت کردند.