خط امام :  سرکوب مالی و جذب منافع! پیروز مسابقات نرخ تورم و خدماتی پولی کیست؟ در شرایطی که نیروی جوان تحصیل کرده کشور جویای کار است و امکان دستیابی به اشتغال پایدار برای گروه بسیاری از آنان نیست، افزایش سن بازنشستگی منطقی به نظر نمی رسد. تابناک ادامه داده است: اینکه افرادی در سن […]

خط امام :  سرکوب مالی و جذب منافع! پیروز مسابقات نرخ تورم و خدماتی پولی کیست؟ در شرایطی که نیروی جوان تحصیل کرده کشور جویای کار است و امکان دستیابی به اشتغال پایدار برای گروه بسیاری از آنان نیست، افزایش سن بازنشستگی منطقی به نظر نمی رسد.

تابناک ادامه داده است: اینکه افرادی در سن بالا مشغول به کار باشند، در حالی که جوانان پشت سد کاریابی مانده اند، نمی تواند منطبق بر نیازهای واقعی جامعه باشد.

در موقعیت کنونی و با توجه به اینکه نیروهای جوان و تحصیل کرده کشور دنبال شغل بوده و بیکارند، به نظر می رسد که افزایش سن بازنشستگی مقبولیتی ندارد.

برخی کارفرمایان به طمع سودهای کوتاه مدت، تلاش می کنند تا افراد بازنشسته را استخدام کنند.

توجیه این دسته از کارفرمایان این است که بازنشسته ها هزینه بیمه روی دستشان نمی گذارند، در حالی که با کمی جامع نگری می توان به این نکته پی برد، بازنشسته هایی که مشغول به کارند، کارایی مناسبی ندارند و خلاقیت و انرژی که جوانان دارند، هرگز از نیروهای بازنشسته به محیط کار منتقل نمی شود.

در این باره، رئیس کارگروه بررسی و بازنگری در مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشاور عالی معاونت توسعه در روزهای گذشته، صحبت از افزایش سن بازنشستگی کرده است و اعلام نموده، افزایش سن بازنشستگی در دستور کار بوده و این احتمال هست که سن بازنشستگی افزایش یابد.

طباطبایی از قانونمند شدن استخدام و گزینش و همچنین ورود به خدمت در نظام اداری با بازنگری در مدیریت خدمات کشوری گفت: استراتژی کنونی به گونه ای است که خدمت مادام العمر بوده و امنیت شغلی وجود دارد، حال آنکه با تحولات انجام شده، نه تنها امنیت شغلی برای کارکنان پایدار تر می شود، بلکه در صورت تصویب، زمان بازنشستگی به 30 تا 35 سال افزایش می یابد.

وی افزود: باید نظام کاری ما دچار انعطاف پذیری شود و استخدام ها در قالب دوره های کوتاه مدت یک ساله که قابل تمدید است و یا بلند مدت در دوره 35 ساله باشد.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی در این زمینه اظهار کرد: دولت نمی تواند این کار را انجام دهد، چرا که قانون کاملاً تعیین کرده سن بازنشستگی به چه صورت باشد؛ بنابراین، نمی توان بدون مصوبه سن بازنشستگی را کم یا زیاد کرد. البته پیشتر قانونی برای بازنشستگی بالای 35 سال برای مشاغل تخصصی انجام می شده است و افراد دارای مدرک کار شناسی، می توانستند به شرط آنکه 65 سال کمتر داشته باشند، مشغول به کار باشند.

وی در پاسخ به اینکه افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که موج بیکاری در کشور وجود دارد، کار مناسبی است، گفت: این یک بحث کلی است و باید بررسی شود، سن بازنشستگی در کشورهای دیگر چگونه است و یا این سن مناسب است یا نه؟

این نماینده افزود، در اینجا بحث بیمه هم مطرح است، چون آن ها نیز باید نرخ موثر دریافت مستمری با توجه به افزایش امید به زندگی داشته و تعهداتی هم دارند تا بتوانند تا پایان عمر پس از بازنشستی مستمری پرداخت کنند؛ اما اگر دولت هزینه های بیمه ای را تأمین می کند، می تواند سن بازنشستگی را کاهش داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: اما اگر دولت ها توان کمک ندارند یا نمی خواهند کمک کنند، ما نمی توانیم سن بازنشستگی را پایین بیاوریم. از سوی دیگر، نگاه ایجاد اشتغال به دولت کار اشتباهی است و ما نباید از دولت انتظار اشتغال داشته باشیم. دولت کنونی بسیار بزرگ است و ما تا جایی که امکان دارد، باید آن را کوچک کنیم.

وی گفت: اشتغال باید در بخش خصوصی و بازار اتفاق افتد که در اینجا قوانین تأمین اجتماعی حاکم است و این حرف ها هم در آنجا بی اثر است. باید همه جانبه به این قضیه نگریسته شود و با شرکت های بیمه ای صحبت کرد و مزایا و معایب این کار را به خوبی بررسی نمود.