مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفتگو باخبرنگار سرویس اقتصادی «انتخاب»نسبت به افزایش 300 درصدی قیمت مسکن در سال جاری هشدار داد. به گزارش خط امام به نقل از جماران، وی با تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون در زمان رکود بسر می بریم و رکودی که اکنون با آن مواجهیم، نسبت به […]

مجتبی بیگدلی رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن در گفتگو باخبرنگار سرویس اقتصادی «انتخاب»نسبت به افزایش 300 درصدی قیمت مسکن در سال جاری هشدار داد.
به گزارش خط امام به نقل از جماران، وی با تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: اکنون در زمان رکود بسر می بریم و رکودی که اکنون با آن مواجهیم، نسبت به نمونه های سال های گذشته (که البته هر 4 سال یکبار در قالب یک منحنی سیاسی اتفاق می افتد) طولانی تر شده است.

این کارشناس صنعت ساختمان و مسکن افزود: در زمان رکود برای فراهم کردن شرایط ایجاد اشتعال توسط بنگاه های اقتصادی مولد و از بین بردن رکود، باید مشوق ها و تضمین هایی به صنایع مولد و موثر ارائه داده شود.

وی اضافه کرد: صنعت ساختمان و مسکن با 1200 گروه شغلی، 70 درصد اشتغال کشور را تحت پوشش قرار می دهد. در واقع تولید یک میلیون مسکن در سال یعنی تولید 1 میلیون یخچال و هزاران متر فرش و ….

بیگدلی تصریح کرد: باید تولید کننده به تولید تشویق شود، چراکه به نفع اشتغال و پایین آوردن قیمت ها است، در حقیقت هرچه عرضه بیشتر شود، تقاضا کاهش و قیمت ها پایین می آیند.

رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن در ادامه به خبرنگار «انتخاب» گفت: 3 سال است که به بهانه تورم صنعت ساختمان و مسکن را تعطیل کرده اند، به همین خاطر با سونامی افزایش قیمت مسکن در سال جاری مواجه خواهیم شد.