به گزارش خط امام : جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت: وی که در قم برای عده‌ای از روحانیون صحبت می‌کرد افزود: “این موضوع نباید ادامه پیدا کند بلکه باید تفسیر قرآن به عنوان مهم‌ترین رویکرد در مجالس مختلف مطرح شود زیرا یکی از مهم‌ترین علل مشکلات جامعه ما کم توجهی به قرآن […]

به گزارش خط امام : جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت: وی که در قم برای عده‌ای از روحانیون صحبت می‌کرد افزود: “این موضوع نباید ادامه پیدا کند بلکه باید تفسیر قرآن به عنوان مهم‌ترین رویکرد در مجالس مختلف مطرح شود زیرا یکی از مهم‌ترین علل مشکلات جامعه ما کم توجهی به قرآن است.”

هر چند سخن آقای قرائتی در مورد مداحان درست است، ولی وی 8 سال دیرتر از زمان لازم، متوجه خطر شده است.