بردگی دختران، جاهلیت بوکو حرام
بردگی دختران، جاهلیت بوکو حرام

خط امام – ‏خبر هراس انگیز ربودن 275 دختر دبیرستانی در نیجریه توسط گروه تکفیری تروریستی «بوکوحرام» و اعلام فروش آنها به بردگی، چنان شوک آور بود که وجدان هر انسانی را به درد آورد. اما چنین نشد. گویی گوش جهان از خشونت و افراط کر شده است.«غلامعلی خوشرو» در یادداشتی که روز یکشنبه منتشر […]

خط امام – ‏خبر هراس انگیز ربودن 275 دختر دبیرستانی در نیجریه توسط گروه تکفیری تروریستی «بوکوحرام» و اعلام فروش آنها به بردگی، چنان شوک آور بود که وجدان هر انسانی را به درد آورد. اما چنین نشد.

گویی گوش جهان از خشونت و افراط کر شده است.«غلامعلی خوشرو» در یادداشتی که روز یکشنبه منتشر شد آورده است: فاجعه بارتر آنکه این گروه اعلام کرده است که این اقدام ضدالهی و ضد انسانی را برای اعتلای اسلام و برای اجرای قوانین شریعت انجام داده است! ‏آنها تاریک ترین و افراطی ترین برداشت ها را با جهل و خرافه و خودکامگی درهم آمیخته اند و با سلاح تکفیر و ترور، جان و مال و ناموس مردم را مورد تجاوز قرار می دهند. این گروه افراطی ـ تکفیری هرگونه تعامل با غرب را حرام می داند و وظیفة خود را مقابله با نهادهای سنتی دینی و مقابله با حکومت و مبارزه با دموکراسی تعریف کرده است.
آنها با برداشت محدود و مضیق از آراء مهجور ابن تیمیه دست به کشتار و دزدی و آدم ربایی می زنند و آن را مطابق شریعت قلمداد می کنند.‏این اقدام انزجارآمیز آنها چنان جوی از اسلام هراسی و اسلام ستیزی درجهان ایجاد کرده است که به هیچ وجه جبران پذیر نیست.

آنها آسیب پذیرترین قشر جامعه یعنی دختر معصوم دبیرستانی را به خشونت بارترین شیوه ربوده اند و به جرم مشارکت در امر سوادآموزی به ضدیت با اسلام متهم کرده اند و حکم به فروش آنها به عنوان برده داده اند. ‏نیجریه کشوری است با جمعیتی قریب 180 میلیون نفر که تقریباً 18 درصد جمعیت کل آفریقا را تشکیل می دهد. در این کشور، جمعیت مسلمانان و مسیحیان نزدیک به هم است، و این واقعیت جمعیتی، خود شرایط پرتنشی را برای یک برخورد بزرگ دینی در این کشور ایجاد می کند.

اسلام با ندایبرابری و رفع تبعیض و با شعار آزادی و آزادگی به آفریقا آمده است. اکنون «بوکوحرام» به اسم اسلام ولی به رسم جاهلی، دختران را دوباره زنده به گور می کنند.در صدر اسلام سفارش شده بود که هر برده ای که 10 نفر را آموزش دهد آزاد می شود، حال گروهی به نام رسول الله(ص) دختران را به جرم آموزش به بردگی می کشانند.‏
بر مسلمانان جهان است که با وحدت و خودآگاهی مانع قدرت گرفتن گروه های افراطی تکفیری شوند؛ گروه هایی که متحجرتر از جاهلیت قدیم و مرگبارتر از سلاح های کشتار جمعی اند. آنها با وقاحت حیثیت اسلام و مسلمین را به حراج گذاشته اند.‏

به نظر تحلیل گران، بوکو حرام، بخشی از پروژة جهانی القاعده در مغرب است. این شبکة جهانی ترور گرچه اشکال و انواع گوناگون دارد، اما یک ریشه مشترک داشته و آن تکفیر و ترور است. کشورهایی که در شکل گیری گروه های ترور در افغانستان و سپس عراق و سوریه دست داشته اند و آنها را تجهیز اعتقادی و اقتصادی و نظامی کرده اند اکنون در این جنایات شریک هستند.
تحجر، تکفیر و ترور، جز بی ثباتی و ناامنی و نفرت افکنی ثمری ندارد.

اکنون هزاران اروپایی به این شبکه های تروریستی در سوریه ملحق شده اند که جهان را با چالش امنیتی بزرگ مواجه می سازند.این اقدامات خشونت بار فرآیند جدیدی از اسلام ستیزی و اسلام هراسی در جهان به ویژه غرب ایجاد می کنند. درکشوری که نصف جمعیت آن مسیحی است، چنین اقداماتی آثار منفی و زیانباری بر روابط مسلمانان با یکدیگر و روابط مسلمانان با مسیحیان خواهد داشت.

‏این وظیفه تمامی کشورهای اسلامی است که یکپارچه بر ضد این جریان های تروریستی و تکفیری موضع گیری و منابع مالی و تسلیحاتی آنها را شناسایی و مسدود کنند.مردم توقع دارند که علمای اسلام به خصوص در جهان تسنن با فتاوی قاطع و روشن، دعوی مسلمانی این مدعیان دروغین را رد کنند و مانع شوند که آنها بر جنایتکاری و دزدی و آدم کشی خود، نام اسلام نهند.اگر علمای دینی در قبال کشتارهای فرقه ای سکوت نمی کردند یا آن را به نوعی تأیید نمی نمودند، اکنون شاهد چنین وحشی گری دهشتناکی به نام اسلام نبودیم.

‏پیشنهاد ریاست جمهوری ایران برای مقابله با خشونت و افراطی گری نشان توجه به این خطر بزرگ در جهان اسلام بود.کشتارهای فرقه ای فقط شیعیان مظلوم پاکستان و عراق و سوریه را هدف قرار نمی دهد، بلکه ارابة ترور و کشتار، خود به خود متوقف نمی شود و هر روز قربانیان تازه ای را به کام مرگ فرو می برد.‏در ایران باید حرکتی جمعی و انسانی علیه افراط گری و خشونت به راه بیفتد.

چه زیبا خواهد بود اگر دختران دبیرستانی ما به نشانه همبستگی با خواهرانشان در نیجریه فریاد مظلومیت سر دهند و خواهان آزادی خواهران در بند خود گردند.تحصیل دختران در ایران اسلامی در سطح بسیار گسترده و بالایی است. به شکرانه این نعمت خردمندی و امنیت باید به ندای مظلومیت قربانیان خرافه و خشونت پاسخ داد.‏ باید اسلام را از بند جاهلیت بوکوحرام آزاد کرد و دختران را از چنگ جرار حرامیان!‏

منبع  : روزنامه  اطلاعات