صداوسیما نمی‌تواند رسانه ملی شود
صداوسیما نمی‌تواند رسانه ملی شود

سیدجواد هاشمی در پاسخ به اینکه صداوسیما در طول این سال‌ها تا چه میزان به عنوان «رسانه ملی» نزدیک شده است؟ گفت: اینکه چقدر این رسانه می‌تواند یک رسانه ملی باشد، به صورت ماهیتی نمی‌تواند محقق شود؛ چون اساسا دولتی است. او در عین حال گفت: اگر در صداوسیما چندصدایی باشد، قرار است حرفی زده […]

سیدجواد هاشمی در پاسخ به اینکه صداوسیما در طول این سال‌ها تا چه میزان به عنوان «رسانه ملی» نزدیک شده است؟ گفت: اینکه چقدر این رسانه می‌تواند یک رسانه ملی باشد، به صورت ماهیتی نمی‌تواند محقق شود؛ چون اساسا دولتی است.

او در عین حال گفت: اگر در صداوسیما چندصدایی باشد، قرار است حرفی زده شود که شاید خیلی‌ها دوست نداشته باشند.

درخصوص وضعیت این روزهای صداوسیما و اینکه این رسانه تا چه میزان توانسته است در طول این سال‌ها خود را به عنوان رسانه ملی نزدیک کند؟ گفت: در رسانه ملی قرار است حرفی زده شود که شاید خیلی‌ها دوست نداشته باشند. اینکه این مسئله امری طبیعی است یا غیرطبیعی کاری ندارم اما به اعتقاد من تلویزیون بلندگوی رسمی است،‌ پس بر اساس سیاست‌ رسمی عمل می‌کند، پس ممکن است خیلی‌ها دوستش نداشته باشند که طبیعی است.

این بازیگر سینما و تلویزیون همچنین ارزیابی‌اش از ضرورت راه‌اندازی شبکه‌های جدید در صداوسیما با وجود کمبود بودجه را اینگونه بیان کرد: گاهی به شدت متعجبم از اینکه فکر می‌کنم صداوسیما بدهکارترین سازمان این کشور باشد و در عین حال که آنقدر بدهکاری‌های معوقه دارد،‌ سراغ کمیت می‌رود؛ البته شاید من اشتباه می‌کنم اما فکر می‌کنم چند شبکه‌ی باکیفیت، به مراتب بهتر از تعدد شبکه‌های بدون کیفیت باشد.

منبع: ایسنا