حق شاهنامه فردوسی در سینما ادا نشده است
حق شاهنامه فردوسی در سینما ادا نشده است

خط امام : شاهنامه متنی پر از عدالت، داد و دادگستری است زیرا نماد فرهنگ ایرانی و اسلامی عدالت است. در شاهنامه دعوت به شادی موج می‌زند زیرا شادی یعنی با خلق و با خلقت بودن و با طبیعت هم نوا شدن/ باید در شناخت ارزش‌ها و نقش فردوسی تلاش بیشتری کنیم زیرا اگر غرب […]

خط امام : شاهنامه متنی پر از عدالت، داد و دادگستری است زیرا نماد فرهنگ ایرانی و اسلامی عدالت است. در شاهنامه دعوت به شادی موج می‌زند زیرا شادی یعنی با خلق و با خلقت بودن و با طبیعت هم نوا شدن/ باید در شناخت ارزش‌ها و نقش فردوسی تلاش بیشتری کنیم زیرا اگر غرب به هومر می‌نازد ما به فردوسی می‌نازیم.

رئیس سازمان سینمایی معتقد است: سینمای ایران علی‌رغم تلاش‌هایی که کرده همچنان نتوانسته است دین خود را به آثار ادبی همچون شاهنامه فردوسی ادا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الله ایوبی در مراسم اولین جشن رسانه‌ها گفت: اهالی رسانه در طول سال تصاویر و اخبار تجلیل‌های فراوانی را منعکس کرده‌اند و امروز خوشحالیم که از رسانه‌ها تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این جشن در روز بزرگداشت فردوسی برگزار می‌شود؛ گفت: ما باید به عنوان یک ایرانی به خود ببالیم که در سرزمین فردوسی زندگی می‌کنیم زیرا فردوسی و ادبیات وی نه تنها در ایران بلکه تمام کشورهای اطراف را دربرگرفته است.

ایوبی با تاکید بر اینکه زبان فارسی مرهون فردوسی است؛ گفت: ما باید دوباره به شاهنامه و زبان فردوسی بازگردیم زیرا فردوسی ۶۰ هزار بیت اصیل فارسی را در زمانی سرود که همه تلاش می‌کردند عربی حرف بزنند و از اینکه عربی سخن بگویند به هم فخر می‌فروختند.

وی با اشاره به اینکه ما در یک نعمت بزرگ غرق هستیم و باید قدر این نعمت را بدانیم؛ گفت: هزار سال پیش در اروپا ملاک برتری و قدرت، داشتن زور بازو و شوالیه بود و یا در جهان عرب علی رغم وجود نور اسلام قدرت را در نر بودن و مردانگی می‌جستند اما فردوسی قدرت را در دانایی می‌دانست.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: شاهنامه متنی پر از عدالت، داد و دادگستری است زیرا نماد فرهنگ ایرانی و اسلامی عدالت است. در شاهنامه دعوت به شادی موج می‌زند زیرا شادی یعنی با خلق و با خلقت بودن و با طبیعت هم نوا شدن.

وی با تاکید بر لزوم توجه سینماگران به شاهنامه فردوسی گفت: در عرصه سینما حق شاهنامه فردوسی هنوز ادا نشده است و امروز نوبت در اختیار ما است که به شاهنامه بیشتر توجه کنیم و شاهنامه را و داستان‌هایش را در سینما به تصویر بکشیم.

ایوبی ادامه داد: باید در شناخت ارزش‌ها و نقش فردوسی تلاش بیشتری کنیم زیرا اگر غرب به هومر می‌نازد ما به فردوسی می‌نازیم.