جوانان خط امام : همگان را به تفکر و تأمل در پیامها و عبرتهای تاریخی دوم خرداد دعوت می کنیم
جوانان خط امام : همگان را به تفکر و تأمل در پیامها و عبرتهای تاریخی دوم خرداد دعوت می کنیم

خط امام ؛ در آستانه دوم خرداد سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام بيانيه اي صادر كردند در بخشي از اين اعلام موضع ضمن گراميداشت دوم خرداد با تاكيد بر آرمانها و اصول انقلاب اسلامي بازگشت به اين اصول را در گرو احترام به آزادیهای مشروع و قانونی مردم و اجرای بدون تنازل […]

خط امام ؛ در آستانه دوم خرداد سازمان جوانان و دانشجويان مجمع نيروهاي خط امام بيانيه اي صادر كردند در بخشي از اين اعلام موضع ضمن گراميداشت دوم خرداد با تاكيد بر آرمانها و اصول انقلاب اسلامي بازگشت به اين اصول را در گرو احترام به آزادیهای مشروع و قانونی مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان میثاق تاریخی ملت، نفی خشونت و افراط گری دانسته و همه ي کسانی که دل در گرو محبت امام راحل (ره) دارند را به تفکر و تأمل در پیامها و عبرتهای تاریخی دوم خرداد دعوت نموده اند

به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام متن كامل بيانيه به اين شرح است …
بسمه تعالی
ملت بزرگ ایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود نقاط حساس و تاریخ ساز بسیاری را از سر گذرانده است که هریک حاوی درس ها و عبرت هایی گران بها برای این ملت بوده است.
نگاهی به این مقاطع در جای خود میتواند برای حال و آیندهی ملت مفید باشد.
دوم خرداد 76 یکی از آن مقاطع مهم تاریخی است که به خصوص در شرایط حاضر نیازمند نگاه مجدد به آن و بازبینی درسهای تاریخی بر آمده از آن هستیم.
به عقیدهی ما مهمترین پیام دوم خرداد برای بازگشت به آرمانها و اصول انقلاب اسلامی ملت ایران، احترام به آزادیهای مشروع و قانونی مردم و اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق تاریخی ملت، نفی خشونت و افراط گری و تعامل سازنده با جهان پیرامون بوده است؛ پیامهایی که به زبانی دیگر در انتخابات 24 خرداد 92 نیز تکرار گردیده لکن عده ای هنوز از شنیدن آن سر باز زده و به روشهای منسوخ و مطرود خود ، پای میفشارند.
از این رو است که به عقیدهی ما بررسی پیامهای رویداد تاریخی دوم خرداد امروزه بیش از گذشته ضرورت دارد.
سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام (ره) همگان ، به خصوص همه ی کسانی که دل در گرو محبت امام راحل (ره) دارند را به تفکر و تأمل در پیامها و عبرتهای تاریخی دوم خرداد دعوت مینماید به این امید که گذشته ی ما چراغ راه آینده مان باشد.