محکومیت رفتارهای جاهلانه گروه تروریستی بوکو حرام
محکومیت رفتارهای جاهلانه گروه تروریستی بوکو حرام

به گزارش خط امام : در پی رفتار های جاهلانه گروهی تروریستی در ربودن بانوان مسلمان و غیر مسلمان ، جوانان خط امام ضمن محکومیت رفتارهای افراطی و جاهلانه بر لزوم تلاش علمای اسلام و حوزه های علمیه در مقابله با این اعمال و تفکرات تاکید نمودند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن […]

به گزارش خط امام : در پی رفتار های جاهلانه گروهی تروریستی در ربودن بانوان مسلمان و غیر مسلمان ، جوانان خط امام ضمن محکومیت رفتارهای افراطی و جاهلانه بر لزوم تلاش علمای اسلام و حوزه های علمیه در مقابله با این اعمال و تفکرات تاکید نمودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خط امام متن این اطلاعیه به این شرح است…

بسمه تعالی

حادثه اخیر ربوده شدن تنی چند از بانوان مسلمان و غیر مسلمان نیجریایی توسط گروهک سلفی ، تکفیری بوکوحرام بیش از گذشته خطرات تفکر رو به رشد افراطی گری در سرزمین های اسلامی را در ذهن اندیشمندان و دلسوزان جهان اسلام بیدار نموده است.

امری که مع الاسف دست و دهان دشمنان قسم خورده اسلام ناب را در هجمه به شریعت پاک و رحمانی محمدی بازتر از گذشته نموده است.

بر این باوریم کوتاهی علمای مسلمان در مقابله و طرد اندیشه های افراطی و بعضاً هم آوایی با افراطیون نه تنها در آن مؤثر بلکه یکی از عوامل اصلی و اساسی رشد این تفکر بوده که اکنون جدی ترین تهدید برای جامعه اسلامی را فراهم آورده است.

این اتفاق و نیز اتفاقاتی نظیر این که امروزه اقصی نقاط سرزمین پهناور اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده است بیش از گذشته بار مسئولیت علمای اسلام را سنگین تر و تکلیف را بر ایشان منجّز نموده است.

جوانان خط امام (ره) از علمای اسلام و حوزه های علمیه – چه شیعه و چه اهل سنت – درخواست می کند که در قبال تفکر شوم افراطی و تکفیری سکوت نکرده جمله مساعی خویش را در جهت پاسخ به شبهات این جماعت و دفع شر ایشان به کار گیرند.

ما به سهم خود ضمن تأکید و تحذیر نسبت به رشد این تفکر خطر ناک علمای اسلام و حوزه های علمیه به ویژه حوزه ها و مراجع شیعه را به تلاش و مجاهدت در این زمینه دعوت می نماید.