ابراز تاسف شديد حضرت آيت الله صانعي از بازداشت سراج ميردامادي
ابراز تاسف شديد حضرت آيت الله صانعي از بازداشت سراج ميردامادي

خط امام : حضرت آیت الله صانعی در روز میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز با خانواده ميردامادي تماس تلفني گرفتند ايشان ضمن تاسف از اين اتفاق از مراتب دين داري و تعهد ايشان به نظام تمجيد كرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام حضرت آیت الله صانعی در روز میلاد حضرت عباس و روز […]

خط امام : حضرت آیت الله صانعی در روز میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز با خانواده ميردامادي تماس تلفني گرفتند ايشان ضمن تاسف از اين اتفاق از مراتب دين داري و تعهد ايشان به نظام تمجيد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني خط امام حضرت آیت الله صانعی در روز میلاد حضرت عباس و روز جانباز طی تماس تلفنی با خانواده سراج میردامادی در مشهد ضمن دلجویی ازخانواده سراج از مراتب دینداری و تعهد او به کشور و نظام تمجید کرد ايشان ضمن ابراز تاسف شديد از بازداشت سيد سراج ميردامادي ، ابراز امیدواری کردند ، جوانان برومند و دلسوز واقعی کشور و نظام دیگر در گوشه زندانها نباشند و به جای زندان منشا آثار فراون در کشور باشند.