خط امام : در حاشیه راهپیمایی سالگرد قیام خونین مردم قم در 15 خرداد 42 در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «توقفنامه، چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم» توزیع شد. به گزارش ایرنا، این شب نامه که در آن به تیم مذاکره‌کننده حمله شده است، بدون محدودیت و واکنش مسئولان توزیع شد. مشخص […]

خط امام : در حاشیه راهپیمایی سالگرد قیام خونین مردم قم در 15 خرداد 42 در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با عنوان «توقفنامه، چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم» توزیع شد.
به گزارش ایرنا، این شب نامه که در آن به تیم مذاکره‌کننده حمله شده است، بدون محدودیت و واکنش مسئولان توزیع شد.
مشخص نیست چه فرد یا افرادی پشت این شبنامه قرار دارند، اما متن آن، حاوی یک نظرسنجی است که از مخاطبان خواسته است تا پاسخ «بله» یا «خیر» به پرسش «آیا به نظر شما در توافق ژنو از منافع ملی ایران حراست شده است؟» را به سامانه 30007461400000 ارسال کنند