خط امام : روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی به قلم ریچارد بارت می نویسد که سازمانامنیت انگلیس، ام آی 6، از تعقیب افراد بازگشته از سوریه و عراق که زیر پرچم داعشمی جنگیده اند ناتوان است و نمی تواند فعالیت های آنها را به هنگام بازگشت بهبریتانیا تحت نظر بگیرد. به گزارش پایگاه خبری وای […]

خط امام : روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی به قلم ریچارد بارت می نویسد که سازمانامنیت انگلیس، ام آی 6، از تعقیب افراد بازگشته از سوریه و عراق که زیر پرچم داعشمی جنگیده اند ناتوان است و نمی تواند فعالیت های آنها را به هنگام بازگشت بهبریتانیا تحت نظر بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری وای نیوز، در میان این افراد کسانی هستند که در فعالیت های تروریستی دست داشته اند و می توانند تجربیات خود را در انگلیس و دیگر کشورهای غربیتکرار کنند.

ریچارد بارت به نقل از یکی از کارشناس خبره امنیتی می گوید کهسازمان امنیت انگلیس از تحت تعقیب قرار دادن این افراد ناتوان است و نمی تواندفعالیت های آنها را زیر نظر بگیرد تا از هر گونه حمله تروریستی احتمالی توسط آنهادر انگلیس یا جاهای دیگر جلوگیری کند.

بارت که خود سال ها رئیس سازمانمبارزه با تروریسم در ام آی 6 بوده و برای سازمان ملل عناصر طالبان را زیر نظر میگرفته و تعقیب می کرده است، در یادداشت خود در ایندیپندنت تاکید می کند که سازمانامنیت انگلیس از تعقیب این افراد که از سوریه و عراق باز می گردند، ناتوان است واین در حالی است که عملا تا کنون نزدیک به 300 نفر از آنها به بریتانیا بازگشتهاند. تعقیب و تحت پیگرد قرار دادن این افراد و فعالیت هایشان بسیار پیچیده و همزمان بسیار هزینه بر است.

در روزهای گذشته فاش شده است که سازمان امنیتبریتانیا با جهادی ها در عراق از طریق دانشجویی موسوم به ناصر مثنی که نزدیک بهبیست سال سن دارد، تماس داشته است. این دانشجو ساکن شهر کاردیف در منطقه ولز بوده واز خود نوار ویدئویی نیز منتشر کرده است که در آن از مسلمانان می خواهد که به صفگروه های جهادی بپیوندند.

بارت می گوید به رغم این که هنوز هیچ سندی دال براین که این افراد در صورت بازگشت به انگلیس دست به عملیات تروریستی در داخل اینکشور بزنند در دست نیست، اما آنها در آخر حتما حملاتی تروریستی در بریتانیا انجامخواهند داد.

بر اساس این گزارش تا کنون نزدیک به 500 تبعه انگلیسی به گروهتروریستی داعش پیوسته اند. مساله ای که سبب شده است تا دیوید کامرون، نخست وزیرانگلیس نسبت به بازگشت آنها به خاک کشورش و انجام فعالیت های تروریستی توسط آنهاهشدار دهد.

دولت امریکا با همین هدف تصاویر ویژه ای را از چادرهای این شبکهدر بیابان های عراق تهیه کرده بود و قصد داشت آن را در اختیار دولت عراق قرار دهدکه در آخر از این کار خودداری کرد از ترس این که مبادا این اطلاعات به دست ایرانبیفتد.

دولت انگلیس تا کنون نام پنج گروه جهادی فعال در سوریه و عراق ازجمله گروه داعش را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده است و تلاش دارد ازانضمام افراد بیشتر انگلیسی به گروه های جهادی در سوریه و عراق جلوگیری کند. بسیاریاز این افراد به اسم کمک های انسان دوستانه رهسپار سوریه می شوند که این مساله کاررا برای انگلیسی ها پیچیده تر کرده است.

از سوی دیگر روزنامه وال استریتژورنال گزارش می دهد که باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا اواخر سال گذشته میلادیبا نقشه سری ای برای همکاری با گروه های امنیتی عراقی با هدف پاکسازی جریان هایمسلح جهادی با راه اندازی مرکزی امنیتی در بغداد موافقت کرده بود که در نهایت اینهمکاری از ترس ایران متوقف شد. هدف از این کار زیر نظر گرفتن فعالیت های اعضای گروهدولت اسلامی در عراق و شام در سراسر عراق بود تا به این ترتیب عراق و امریکابتوانند آنها را به طور کامل زیر نظر بگیرند و فعالیت های تروریستی آنها را ناکامبگذارند. دولت امریکا با همین هدف تصاویر ویژه ای را از چادرهای این شبکه در بیابانهای عراق تهیه کرده بود و قصد داشت آن را در اختیار دولت عراق قرار دهد که در آخراز این کار خودداری کرد از ترس این که مبادا این اطلاعات به دست ایرانبیفتد.

به گزارش روزنامه القدس العربی، چاپ لندن با این حال بعد از سقوط شهرموصل توسط شبکه داعش کاخ سفید فعالیت های خود را در عراق افزایش داده و پذیرفته استکه همکاری های امنیتی خود را با بغداد با هدف مبارزه با داعش و گروه های تروریستیوابسته به القاعده گسترش دهد. دولت اوباما با این هدف گروهی متشکل از 300 کارشناسانامنیتی را به عراق اعزام کرده است اما ناظران می گویند انتظار نمی رود که وی بهتوصیه های این گروه توجه چندانی کند.

منبع : دیپلماسی ایرانی