رییس مرکز اطلاعات دارو پزشکی 13 آبان گفت: تجارت داروهای تقلبی، کم خطر اماپرسودتر از موادمخدر است به همین دلیل خیلی از افراد به این تجارت روی آوردهاند. به گزارش خط امام : خیرالله غلامی روز پنجشنبه در همایش مبارزه باداروهای تقلبی در سالن همایش های برج میلاد افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تاافرادی که […]

رییس مرکز اطلاعات دارو پزشکی 13 آبان گفت: تجارت داروهای تقلبی، کم خطر اماپرسودتر از موادمخدر است به همین دلیل خیلی از افراد به این تجارت روی آوردهاند.

به گزارش خط امام : خیرالله غلامی روز پنجشنبه در همایش مبارزه باداروهای تقلبی در سالن همایش های برج میلاد افزود: باید تمهیداتی اندیشیده شود تاافرادی که وارد این نوع تجارت می شوند احساس خطر کنند و جرم آنها نیز کمتر از تجارتموادمخدر نباشد.
وی با بیان اینکه اکنون هر یک هزار دلار سرمایه گذاری درعرصه داروهای تقلبی 200 تا 450 هزار دلار برای افراد سود دارد، اظهار داشت: این درحالی است که هر یک هزار دلار سرمایه گذاری در بخش هروئین و تریاک 20 هزار دلار برایافرادی که سرمایه گذاری در این عرصه می کنند، سود دارد.
وی اظهار داشت: بایدکاری شود که اگر افراد سبد داروی تقلبی را مشاهده کردند به خود اجازه ورود به اینعرصه ندهند.

***مرگ سالانه 200 هزار نفر به خاطر مصرف داروهایتقلبی

وی اضافه کرد: متاسانه براساس آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه 200هزار نفر به خاطر استفاده و مصرف داروهای تقلبی جان خود را از دست می دهند که بایدبرای جلوگیری از این میزان مرگ و میر تمهیداتی اندیشیده شود.

غلامی افزود: اکنون ریسک داروی تقلبی کمتر و سود آن در دنیا بیشتر است که باید این رویه را تغییرداد، همانطوریکه در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی قوانین سخت تر و مجازات هایبیشتری برای این نوع فعالیت دارند.

***افزایش تعداد شرکت های پخشدارو یکی از مشکلات در عرصه داروهای تقلبی

رییس مرکز اطلاعات دارو پزشکی 13آبان گفت: افزایش تعداد شرکت های پخش دارو به عنوان یکی از مشکلات جدی در عرصهداروهای تقلبی به شمار می رود چرا که در گذشته تنها قاچاق دارو را داشتیم اما اکنونداروهای تقلبی نیز در برخی از این شرکت ها نیز توزیع می شود.
وی تصریح کرددر کشورهای بزرگ شرکت های پخش دارو را محدود کرده تا هزینه ها کاهش یافته و کنترلبر این شرکت ها بیشتر شود اما فعلا در این زمینه برعکس عمل می کنیم که ممکن است 10تا 15 سال آینده به این قضیه پی ببریم که چرا باید تعداد شرکت های پخش داروی مازیاد باشد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دیگر سازمان مرتبط بتوان روز بهروز با مبارزه جدی با داروهای تقلبی، خطرات ناشی از آن را در عرصه سلامتی مردم کمترکرد.
همایش یک روزه مبارزه با داورهای تقلبی با همکاری سازمان غذا و داروامروز در محل همایش های برج میلاد برگزار شد.

منبع : ایرنا