ساخت سدهای بی‌آب متوقف شد
ساخت سدهای بی‌آب متوقف شد

درحال حاضر کشور از نظر منابع آبی در شرایطی قرار گرفته است که رواناب‌ها،میزان بارش‌ها و حتی میزان تبخیرها نیز نسبت به دهه‌های گذشته تغییراتعمده‌ای داشته و حتی تصمیماتی که در 15 سال گذشته برای آینده منابع آبیکشور گرفته شده امروزه کاربرد ندارد بطوری که می‌بینیم در چند سال اخیربرخی از سدها در کشور ساخته […]

درحال حاضر کشور از نظر منابع آبی در شرایطی قرار گرفته است که رواناب‌ها،میزان بارش‌ها و حتی میزان تبخیرها نیز نسبت به دهه‌های گذشته تغییراتعمده‌ای داشته و حتی تصمیماتی که در 15 سال گذشته برای آینده منابع آبیکشور گرفته شده امروزه کاربرد ندارد بطوری که می‌بینیم در چند سال اخیربرخی از سدها در کشور ساخته شد اما اکنون کم آب و یا حتی خالی از آبشده‌اند. مطابق آمار در سال گذشته 51 سد کشور کاهش 20 درصدی منابع آبیداشته‌اند که متأسفانه بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان‌های بین‌المللی و داخلیاین روند در سال‌های آینده ادامه خواهد داشت.همچنین ساخت برخی از سدهایکشور طی چند سال اخیر بدون کارشناسی دقیق در مناطقی که حوزه آبریز نیستند ونزولات جوی در آن منطقه اندک است صورت گرفته که این جانمایی نادرست درکنار کاهش نزولات جوی وزارت نیرو را ملزم به اجرای طرحی به نام طرح بازنگریدر سدسازی و ساخت شبکه در کشور کرده است.
از نصف ضرر برگشتن، سود است
معاونوزیر نیرو در امور آب و آبفا در این باره گفت: مطالعات بازنگری رویطرح‌های سدسازی و ساخت شبکه در کشور ادامه دارد. رحیم میدانی در گفت‌وگو باایران با اشاره به این‌که در برخی از طرح‌های در حال بهره‌برداری سدسازی ودر بعضی از شبکه‌های در حال ساخت آبرسانی تجدید نظر شده است اعلام کرد: طبق آخرین نتایج بررسی‌های انجام شده در طرح‌های سدسازی کشور، حجم سازه‌ایبرخی سدهای در دست اجرا یا مطالعاتی کاهش می‌یابد و برخی سدها ساختهنمی‌شوند. وی با بیان این که کاهش حجم سازه برخی سدهای کشور نهایی شده استافزود: بیشترین نتیجه همان کاهش حجم سازه‌ای و جلوگیری از اتلاف زمان وسرمایه است چرا که با توجه به تغییرات قابل توجهی که در وضعیت بارش‌ها،آوردهای رودخانه‌ای و اقلیم مناطق مختلف کشور در ۱۵ سال اخیر داشتیم، دربرخی طرح‌های گسترده ساخت شبکه‌های آبیاری در صورت اجرا با همان مفروضاتقدیمی، حتی نیمی از حجم این تأسیسات نیز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد چرا کهبه اندازه حجم‌های تعریف شده، آبی برای جمع‌آوری و هدایت نیست. معاون وزیرنیرو در امور آب و آبفا با بیان این که از نصف ضرر برگشتن، سود است گفت: بازنگری هر سد بر اساس اقلیم خاص خود آن سد صورت می‌گیرد.
جزئیات توقف طرح‌های سدسازی
معاونبرنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو  با بیان اینکه بازنگری طرح هاییکه درصد پیشرفت آنها بالای 30 درصد است موجه نیست اظهار کرد: طرح های سدسازی که پیشرفت کار آن ها زیر 30 درصد است یا در دست مطالعه قرار دارندقابلیت بازنگری دارند.
علیرضادائمی با بیان این که در حوزه یک رودخانه سفید رود (قزل اوزن) که از 7استان عبور می کند 148 طرح سد سازی در دست مطالعه بود که در بازنگری طرح‌هاتنها حدود 10 طرح موجه شناخته و به آن اعتبار تخصیص داده شد افزود: درحوزه فلات مرکزی ، شرق کشور و دریاچه ارومیه تمام طرح های سد سازی متوقفشده است. وی گفت: تعدادی از طرح های سدسازی در دست مطالعه که منابع مالیکافی برای احداث آن ها وجود نداشت و همچنین طرح های بزرگی که در اولویتقرار نداشتند متوقف شدند به عنوان مثال سد بختیاری که یکی از سدهای بزرگکشور است به دستور وزیر نیرو متوقف و از اولویت خارج شد.
دائمیادامه داد: 185 سد بزرگ و 600 سد کوچک با ارتفاع کمتر از 15 متر و 120 طرحجدید در دست احداث  در کشور وجود دارد . وی گفت: امسال 20 طرح به بهرهبرداری خواهد رسید.

عطیه لباف / ایرنا