شنبه, ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

سرنوشت کتاب های کاخ گلستان

سرنوشت کتاب های کاخ گلستان

به گزارش خط امام : حدود ۱۲ سال پیش، «گیتی آذرپی» – ایرانشناس آمریکایی – کتابخانهشخصی اش را به کاخ – موزهگلستان اهدا کرد؛اما حالا اطلاع دقیقی از سرنوشت آن مجموعهنفیس در دست نیست.

«گیتی آذرپی» از ایران شناسان بنام ایرانی در آمریکاست که در کرسی «تاریخ هنرایران باستان» در دانشگاه برکلی تدریس می کرد. او چند سال پیش، بازنشسته شد و این کرسی را به یک متخصص هنر شرق دریای مدیترانه سپرد که به گفته ی برخی باستان شناسان، پژوهش های ایران شناسی با این اتفاق دچار نقصان شد.

کتابخانه ی غنی استاد «گیتی آذرپی» با پیگیری های چند نفر از باستانشناسان ایرانی در حدود سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به کاخ گلستان اهدا شد.

صحبت های اولیه برای اهدا و نمایش کتاب های «آذرپی» در زمان مدیریت «علیرضا انیسی» در کاخ گلستان مطرح و قرارها گذاشته شد، تا با اختصاص یکاتاق از کاخ، کتاب های او در مکانی مشخص به نمایش درآیند.

علیرضاانیسی – مدیر سابق کاخ گلستان – در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: صحبتهای اولیه در سال ۱۳۸۰ و در زمان مدیریت من در کاخ، برای نمایش کتاب هایدکتر آذرپی انجام شد. با او نیز در کاخ گلستان ملاقاتی در این زمینه داشتم و قرارها برای آوردن کتاب ها به تهران و نمایش آن ها در کاخ گذاشته شد. سهماه پس از پایان مأموریت من در کاخ گلستان و سفرم به خارج از کشور، کتاب ها در زمان مدیریت خانم ثقهالاسلام در کاخ، یعنی حدود سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به تهران و کاخ گلستان رسیدند و قرار شد، در این کاخ به نمایش درآیند؛ اما پس از آن، اطلاع دیگری درباره ی آن ها ندارم.

همچنین مدیر فعلیمجموعه ی ثبت جهانی کاخ گلستان پروین ثقه الاسلام در این باره به خبرنگارایسنا توضیح داد: با وارد شدن کتاب های این ایران شناس (نسخه های چاپی و به زبان لاتین) به کاخ گلستان، تا اواخر سال ۱۳۸۸ کتاب ها در بخش آثار چاپیکتابخانه ی کاخ گلستان بودند و به مدت هفت سال از این کتاب ها در همان مکان استفاده می شد؛ اما پس از آن به دلیل تصمیمی که مبنی بر متمرکز کردن کتابهای چاپی در «عمارت خوابگاه» در کاخ گلستان گرفته شد، تعدادی از کتاب هایدکتر آذرپی در کارتن هایی جمع آوری شدند، تا امکان متمرکز شدن آلبوم خانه،کتاب های خطی و چاپی در یک نقطه فراهم شود.

او با اشاره به این کهفروردین ماه سال ۱۳۸۹ از مدیریت کاخ گلستان کنار گذاشته شد، ادامه داد: درآن زمان، همه ی کتاب ها به دلیل کمبود فضا جمع آوری شدند.

ویهمچنین اضافه کرد: اکنون برای نمایش دوباره ی کتاب های گیتی آذرپی در بخشیاز کاخ گلستان در حال برنامه ریزی هستیم و قصد داریم، در آینده ی نزدیک،دوباره کتاب های این ایران شناس را به نمایش بگذاریم.

با وجود اینسخنان، هنوز به شکل روشن مشخص نیست که آیا تمام کتاب های اهدایی دکتر آذرپی در کاخ گلستان هستند یا در طول سال های گذشته، به دلیل شرایط نامناسبنگهداری، آسیب هایی به آن ها وارد شده است.

گفته شده که هدف ازانجام این کار، تکریم کارهای خیریه با هدف ترغیب دانشمندان و محققان بوده،تا آن ها کتابخانه ها و آثار ارزشمند خود را به مجموعه های فرهنگی – تاریخی هدیه کنند که در اختیار علاقه مندان و پژوهشگران قرار گیرند؛ اما در سالهای گذشته با اجرای پیشنهاد اهدای کتابخانه ی دکتر آذرپی به کاخ گلستان وسرنوشت آن، دیگران علاقه ای به انجام چنین کاری ندارند.

پیش ازدکتر گیتی آذرپی، برخی پیشکسوتان حوزه ی باستان شناسی و میراث فرهنگی نیزآثار و کتابخانه های خود را به سازمان میراث فرهنگی اهدا کرده بودند. زندهیاد مهندس «علی حاکمی» باستان شناس پیشکسوت، یکی از آن ها بود که کتابخانه ی خود را به مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اهدا کرد؛ اما مجموعه ی ارزشمند آثار او نیز در جریان انتقال ناگهانی بخش اداری سازمان میراث فرهنگی بهشیراز و اصفهان آسیب دید.

منبع: ایسنا

نوشته شده توسط خط امام در یکشنبه, ۰۸ تیر ۱۳۹۳ ساعت ۷:۴۴ ب٫ظ

دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.