خط امام : وکیل‌مدافع صبا آذرپیک از پایان یافتن مدت یک ماهه قرار بازداشت موقت موکلش خبر داد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگوبا ایسنا، در این باره اظهار کرد: مدت یک ماهه قرار بازداشت موقت صبا آذر پیک روز گذشته به پایان رسیده است و بازپرس پرونده نظر مساعد دارد که در صورت مثبت بودن […]

خط امام : وکیل‌مدافع صبا آذرپیک از پایان یافتن مدت یک ماهه قرار بازداشت موقت موکلش خبر داد.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگوبا ایسنا، در این باره اظهار کرد: مدت یک ماهه قرار بازداشت موقت صبا آذر پیک روز گذشته به پایان رسیده است و بازپرس پرونده نظر مساعد دارد که در صورت مثبت بودن گردش کار پرونده، قرار او را تبدیل کند تا وی از زندان آزاد شود.

وی گفت که اتهام آذرپیک فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

علیزاده‌طباطبایی که وکالت حسین نورانی‌نژاد را نیز بر عهده دارد با اشاره به محکومیت موکلش به 6 سال حبس گفت که تقاضای تجدید نظر نسبت به رای صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی را در این هفته ارائه خواهد کرد.

وی در مورد پرونده امیر میرزایی حکمتی که با حکم دادگاه انقلاب به 10 سال حبس محکوم شده است، گفت: درخواست اعاده دادرسی برای رسیدگی مجدد به پرونده را به دادسرا ارائه کردیم ولی این درخواست هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده است.

وی همچنین گفت که در پرونده مهدی هاشمی اتفاق جدیدی نیفتاده است.