خط امام : موسس سازمان الجهاد مصر و یکی از همراهان بن لادن و الظواهری در گفتگو با شبکهالمیادین حقایقی را در خصوص ماهیت القاعده و داعش و عملکرد آنها برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی فاش کرد. به گزارش خط امام ، شبکه المیادین، گفتگویی با شیخ نبیل نعیم موسس سازمانالجهاد مصر، کارشناس گروههای […]

خط امام : موسس سازمان الجهاد مصر و یکی از همراهان بن لادن و الظواهری در گفتگو با شبکهالمیادین حقایقی را در خصوص ماهیت القاعده و داعش و عملکرد آنها برای اهداف غرب و رژیم صهیونیستی فاش کرد.

به گزارش خط امام ، شبکه المیادین، گفتگویی با شیخ نبیل نعیم موسس سازمانالجهاد مصر، کارشناس گروههای اسلامی و جهادی سابق که در افغانستان با ایمنالظواهری و بن لادن همراه بوده است در خصوص عملکرد القاعده و داعش ترتیبداد.

نبیل نعیم گفت: من از القاعده جدا نشدم بلکه آنها از مسیر اصلی منحرف شدند. درزمان حضور شوروی در افغانستان اجماعی میان علمای مسلمان برای جهاد درافغانستان بوجود آمد اما القاعده فعالیتهایش را به کشورهای عربی و اسلامی و قتل مسلمانان گسترش داد. در واقع آنها تکفیری شدند و این در حالی است کهخداوند در قرآن آورده است که «و من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدافیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما» ( کسی که مومنی را بهعمد بکشد، جزای او دوزخ است و خداوند بر او خشم می گیرد و او را لعن می کند و برای وی عذابی بزرگ، آماده می سازد).

وی افزود: برخی از اعضای القاعده مرا تکفیر کردند اما به علت آنکه یکی از رهبران و بنیانگذاران این گروه بودم مرا نکشتند.

نعیم در خصوص داعش گفت: داعش در سال 2006 بوجود آمد اما القاعده از سال 1989 آغاز به کار کرده است بنابر این داعش شاخه ای از القاعده نیست بلکه از آنپیروی می کند و به آن ایمان آورده است. ابوبکر البغدادی مزدور آمریکاست. او از ایمن الظواهری خواسته است که با او بیعت کند. البغدادی خود را صاحب حقمی داند و می گوید که در پی آزادسازی عراق و سوریه است. ایمن نپذیرفت و جنگ میان آنها درگرفت. البغدادی در زندان بود که آمریکا او را آزاد کرد و 20 تا 30 میلیون دلار برای جمع آوری نیرو هزینه کرد. اولین پایگاههای آموزشیداعش در اردن بود که این پایگاهها متعلق به آمریکا بودند. سلاحها و تجهیزات در اختیار داعش هم آمریکایی هستند. زخمی های داعش برای معالجه به اسراییلبرده می شوند. بر اساس اطلاعات ما 1500 نفر از نیروهای داعش و النصره دربیمارستانهای تل آویو تحت مداوا هستند.

نبیل نعیم ادامه داد: کمکهایی که در افغانستان به القاعده می شد علنی بود. پساز شکست شوروی در افغانستان، آمریکا در صدد برآمد تا عربهای افغان را ازبین ببرد. از همان زمان بسیاری از آنها را دستگیر و زندانی کرد. پس از آنالقاعده وارد حوادث 11 سپتامبر شد. بعد از مرگ اسامه بن لادن القاعده توسطدستگاه اطلاعاتی قطر خریداری شد. نشستی در استانبول ترکیه توسط اخوانالمسلمین برگزار شد که قطر در آن اعلام کرد دو میلیارد دلار به ارتش آزادمصر کمک می کند. مسوول این صندوق هم مسوول اخوان المسلمین در ترکیه بود. اموال القاعده پس از آن از این صندوق تامین می شد.

نبیل در ادامه در خصوص گسترش نفوذ داعش از سوریه به عراق گفت: داعش در عراقتاسیس شد و ابراهیم ابوبکر البغدادی عراقی است. بعد از آن در اردنپایگاههای آموزشی به راه انداختند و از آنجا به سوریه رفتند و با شکستی کهخوردند بار دیگر به عراق بازگشتند. اما آنچه در عراق می گذزد بزرگتر ازتاثیر داعش است. در عراق میان عربهای الانبار با نوری مالکی اختلافاتی وجود دارد. داعش نیاز به مدیریت توحش دارد. ابوبکر المقدسی سیاست چنگیزخانی راارایه داده است. چنگیز خان زمانی که یک روستا را تصرف می کرد همه چیز را در آن نابود می ساخت و حتی حیوانات را سر می برید. بعد از آن روستای بعدی کهمی شنیدند چنگیزخان در صدد حمله است روستا را رها کرده و فرار می کردند. این همان چیزی است که داعش انجام می دهد.

داعش زمانی که به سامراء حمله کرد یکهزار سنی را کشت و الان شیعیان را به قتلمی رساند. این سیاست آمریکاست. کسینجر نظریه ای دارد به نام « جنگ صد ساله » که همان جنگ ایجاد شده میان اهل سنت و شیعیان است. ابومصعب الزرقاوی فردیبود که مساجد اهل سنت و شیعیان را منفجر می کرد تا جنگ طایفه ای در منطقهبه راه بیندازد. این سیاست آمریکا بود. چگونه است که داعش حتی یک آمریکاییرا نکشته و سر یک آمریکایی را هم نبریده است؟ داعش فقط مسلمانان را می کشد. آنها دین را نشناخته اند ولی دیگران را تکفیر می کنند. حتی ایمن الظواهریهم در مورد دین اطلاعاتی ندارد و هر زمان سوالی داشت از من می پرسید. اکنون القاعده و داعش بایکدیگر اختلاف اعتقادی ندارند بلکه اختلاف آنها سازمانیاست.

مؤسس سازمان الجهاد مصر در خصوص آینده داعش گفت: هر چه جوانان به سوی تفکراتتکفیری جذب شوند داعش قوی تر می شود. در نسل چهارم جنگها کشورها نیازی بهارتشهای بزرگ ندارند بلکه اهداف خود را از طریق مزدورانشان انجام می دهند. آنها در این راه به رسانه هایی نیاز دارند که حقایق را برای مردم وارونهجلوه دهند و اموالی را برای آنها ارسال کنند. اکنون القاعده و داعش به نفعآمریکا در حال جنگ هستند. آنها با سنی و شیعه و با دولتها وارد جنگ میشوند. داعش همه مردم را کافر و خونشان را مباح می داند.

کسانی که سید ما امام علی (علیه السلام) را کشتند و (امام) حسین (علیه السلام) را سر بریدند ادعا می کردند که مسلمانند. القاعده و داعش افکار منحرف وخوارجی دارند. داعش تاکنون یک آمریکایی را نکشته و معارضانی که با ارتشبشار اسد با شدت هر چه تمام می جنگند حتی یک تیر به سوی اسراییل شلیک نکرده اند. آنها معتقدند که جنگ با مرتد بر جنگ با کافر اصلی اولویت دارد. دردیدگاه آنها حکام عرب و ارتش های عرب مرتد هستند و جنگ با آنها بر جنگ باکفار اگرچه یهودی باشند اولویت دارد. عصام حتیتو مسوول اخوان که با بشاراسد می جنگد در کجا اقامت دارد؟ در تل آویو.

احمد الجربا هم از پاریس و لندن جنگ را اداره می کند. آمریکا به داعش و النصرهسلاح می دهد و بعد ادعا می کند که این سلاحها بصورت غیر قانونی به دست آنها رسیده و چنین برنامه ای در دست نبوده است.

بر اساس طرحی که در سال 1989 توسط نتانیاهو و دیک چنی تدوین شد، چهار کشورباید نابود شوند که این طرح از عراق آغاز می شود و سپس به سوریه و مصر وعربستان می رسد. مجریان این طرح گروههای تندرو در منطقه هستند. محمد مرسیفردی است که با آمریکا در ارتباط بود و از آن دستور گرفته بود که همهگروههای تندروی منطقه را پشتیبانی کند. مرسی هم با ایمن الظواهری تماسگرفت. یکی از اهداف مزدوران آمریکا یعنی داعش تضعیف ایران و وارد کردن آنبه جنگ است. داعش اولین بیانیه ای که پس از مناقشه با نوری مالکی صادر کرد، گفت به سوی کربلا و نجف می آییم و عتبات مقدسه را ویران می کنیم. آنها میخواهند پای ایران را به جنگ وارد کنند. آنها می خواهند عربستان و ایران راغرق در جنگی بی نهایت کنند که در آن اموال عربستان و ایران از بین برودهمانگونه که در جنگ صدام با ایران رخ داد. قرار بود اگر اخوان المسلمین درمصر قدرت گرفت و با ثبات شد، تنشها و درگیریها به مصر صادر شود و ایناعتراف ضاحی خلفان رییس پلیس دبی است. هدف از این طرحها تامین امنیتاسراییل است. اسراییل رژیمی ضعیف است که برای باقی ماندن نیازمند کمک است.

نبیل نعیم در خصوص چگونگی مقابله با داعش گفت: الازهر می تواند در برابر داعشبایستد. در حدود 40 سال است که الازهر ساکت است زیرا صدای دلارهای نفتی ومفتیان سعودی بلند تر از الازهر بوده است. سلفیها در مصر هم برای مقابله با الازهر بوجود آمدند. ما نیاز به مقابله علما با داعش داریم. دولتها همباید با فکر و امور نظامی به مقابله با داعش بروند.

منبع: واحد مرکزی خبر