امام موسی صدر موضوع یادداشت تفاهم لیبی و لبنان
امام موسی صدر موضوع یادداشت تفاهم لیبی و لبنان

خط امام : دولت لیبی یادداشت تفاهم همکاری با لبنان در خصوص تعیین سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش را که در لیبی ناپدید شده اند، تصویب کرد. به گزارش خط امام  ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان نوشت ، دولت لیبی در جلسه روز جمعه گذشته خود این یادداشت تفاهم را که ماه مارس گذشته […]

خط امام : دولت لیبی یادداشت تفاهم همکاری با لبنان در خصوص تعیین سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش را که در لیبی ناپدید شده اند، تصویب کرد.

به گزارش خط امام  ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان نوشت ، دولت لیبی در جلسه روز جمعه گذشته خود این یادداشت تفاهم را که ماه مارس گذشته به امضای دو طرف لیبیایی و لبنانی رسیده بود، تصویب کرد.
براساس این یادداشت تفاهم لبنان و لیبی برای تعیین سرنوشت امام موسی صدر و همراهانش که در خاک لیبی ناپدید شده اند، همکاری می کنند.
کمیته رسمی لبنانی مسئول پیگیری پرونده امام موسی صدر و همراهانش از این تصمیم دولت لیبی استقبال کرد و آن را بیانگر اجماع و اهتمام مقامات لیبی در خصوص این پرونده دانست.
طرف لبنانی خواستار شروع فوری پیگیری ها و اجرایی شدن مفاد این یادداشت تفاهم شده است.
ناظران موفقیت در امضای این یادداشت تفاهم را ناشی از اقدامات گسترده دو سال گذشته، اهتمام ویژه« نبیه بری» رییس مجلس و رییس جنبش شیعی امل لبنان و همچنین کمیته رسمی لبنانی و خانواده امام موسی صدر دانسته اند.
امام موسی صدر که موسس جنبش شیعی امل در لبنان است درماه اوت سال 1978 و در جریان یک سفر رسمی در طرابلس پایتخت لیبی ‏با دو همراهش ناپدید شدند.‏
امام موسی صدر به همراه «محمد یعقوب» و «عباس بدرالدین» 2 نفر از همراهانش قرار بود در این سفر با مقام های ‏لیبی دیدار کنند.