آخرین وضعیت مهندس موسوی از زبان برادر
آخرین وضعیت مهندس موسوی از زبان برادر

خط امام : میرمحمود موسوی، از سفرای پیشین ایران در شبه‌قاره هند و برادر میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس است. وی در خلال گفت‌وگو با روزنامه شرق به آخرین وضعیت برادرش پرداخته است. بخشی از این گفت‌وگو که در این رابطه است در پی می‌آید: ‌شما چندی پیش با برادرتان، میرحسین موسوی دیدار […]

خط امام : میرمحمود موسوی، از سفرای پیشین ایران در شبه‌قاره هند و برادر میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران دفاع مقدس است. وی در خلال گفت‌وگو با روزنامه شرق به آخرین وضعیت برادرش پرداخته است. بخشی از این گفت‌وگو که در این رابطه است در پی می‌آید:
‌شما چندی پیش با برادرتان، میرحسین موسوی دیدار داشتید. حالشان چطور بود؟
از نظر روحی خیلی خوب و از نظر جسمی نیاز به رسیدگی دارد و از نظر پزشکی باید بیشتر مورد توجه باشد. شرایط حصر تاثیر جسمی داشته است. اخبار را به ناچار از طریق تنها وسیله خبری یعنی صداوسیما که در اختیارشان گذاشته‌اند دنبال می‌کنند.
‌ملاقات شما بعد از انجام آنژیوگرافی بود؟
بله، دوهفته بعد از آن بود.
‌بعد از چند وقت؟
21ماه.
‌حال خانم رهنورد چطور بود؟
وضعیت ایشان را هم از نظر روحی خوب دیدم، ولی شرایط جسمی ایشان متاثر از شرایط حصر است و نیازمند این است که از نظر پزشکی، توجه بیشتری به ایشان بشود. هرچند که مقامات امنیتی به ما می‌گویند که رسیدگی می‌کنیم، منتها من اعتقاد دارم که باید دسترسی بیشتر و بهتری به امکانات پزشکی داشته باشند.

منبع: روزنامه شرق